Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Преференциални кредити

Къде са най-добрите преференциални кредити и как да получите най-добрите индивидуални условия?

 

Силната конкуренция между банките провокира предлагането на много преференциални оферти за различни групи клиенти. Банките предлагат преференции и отстъпки за различни условия по кредитите, но основно са насочени към лихвения процент, таксите или за ползване на съпътстващи продукти и услуги без такси.

 

Вземи най-добрите оферти от всички банки

 

Кой може да се възползва от преферециалните кредитни оферти на банките?

 

Обикновено банките насочват преференциалните оферти към определени групи клиенти. Те могат да бъдат:

 

  • Преференциални кредити за държавни служители – тук трябва да сме наясно, че има разграничение между държавни служители по смисъла на Закона за държавния служител и служители в държавна фирма. Обикновено преференциалните кредити са предназначени за първата група служители. Това са служители на министерствата, общини, областна администрация, ведомства и други.
  • За работещи в определена област – голяма част от банките банки предлагат преференциални кредити за служители на МВР, за учители, адвокати, медици, военни, съдии, прокурори и други. Банките предлагат специални продукти разработени за всяка една от посочените области. Например има конкретно разработени кредитни продуктu за лекари и медицински работници, за юристи, полицаи и други.
  • За добре познати и лоялни клиенти на банката – банката прави разграничение между двете понятия. Добре познат клиент е дългогодишен клиент на банката ползващ ограничен брой банкови продукти и услуги. Лоялен клиент на банката е дългогодишен клиент, който ползва или е ползвал кредит, по който не е допускал закъснения, погасена е по-голяма част от първоначалния размер на кредита, ползва минимум три продукта на банката и е показал коректност спрямо нея. Разбира се, това са само примери и всяка банка има свои критерии за идентифициране на лоялни клиенти, на които предлага индиивидуални преференции.
  • За служители на фирми селектирани от банката – всяка банка има изготвени преференциални оферти за служители на корпоративни клиенти на банката или на служители на фирми, с които би искала да има партньорски взаимоотношения. Основно изискване е работната заплата на служителите да се превежда по сметка в банката. Ако сте служител на фирма корпоративен клиент на банката все пак препоръчваме предварително да проверите дали банката предоставя преференциални кредити за служителите на фирмата и в какво се изразяват преференциите.

Освен за изброените групи клиенти някои от банките предлагат специализирани кредитни продукти за пенсионери, шофьори, военни, лекари и зъболекари, нотариуси, моряци и други. Независимо от това какви преференциални кредити предлагат банките, е важно кредитоискателя да отговаря на основните изисквания на банката. Един от важните критерии е кандидата за кредит да има добра кредитоспособност, т.е. съотношението дълг/доход да бъде в приемливи за банката нива.

 

Вземи най-добрите оферти от всички банки

 

Кои банки предлагат най-добрите преференциални кредити?

 

Много често преференциалните условия по кредитите се предлагат индивидуално за определни групи клиенти и е възможно да не са публикувани в официалните оферти на съответната банка. Така например преференциалните оферти за служителите на корпоративни клиенти на банката почти винаги са индивидуални и се различават от стандартните условия.
Имайте предвид също, че в някои банки стандартните условия или индивидуално договорените условия могат да бъдат по-добри от преференциалните оферти на други банки.

 

Как да разберете какви условия предлагат всички банки и как да получите най-добрите условия?

 

Един от вариантите за получаване на най-добрите условия е да ползвате услугите на професионален кредитен консултант, който напълно безплатно може да съдейства за получаване на най-добрите условия от различните банки.

 

Искам да получа безплатна консултация