Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Потребителски или ипотечен кредит за ремонт

Търсите кредит за ремонт - потребителски или ипотечен да изберете?

 

Вижте предимствата на различните видове кредити и кой е най-подходящия кредитен продукт, който можете да изберете при нужда от средства за ремонти, довършителни работи и реконструкции.

 

Защо се налага да избираме какъв кредит за ремонт да получим?

 

Най-често такова решение се налага да вземем, когато са ни необходими средства в диапазона между 15 000 лв. и 70 000 лв., тъй като при по-големи суми може да сме достигнали максималния лимит на потребителски кредит, който можем да получим или погасителната вноска е твърде висока при по-кратък срок за погасяване.
Ако са ни необходими средства за ремонт, но не биха ни достигнали 10 000 лв. и ще ни бъдат необходими средства над тази сума, то въпросите пред нас са дали банките биха ни отпуснали потребителски кредит или ще бъде необходимо да ползваме ипотечен? Тогава си задаваме въпроса за такъв размер кредит заслужава ли си да плащаме допълнителни разходи свързани с учредяване на ипотека.

 

 

Как да изберем, дали да ползваме потребителски или ипотечен кредит за ремонт?

 

Потребителските кредити са с по-ниски максимални суми и по-кратки срокове на изплащане в сравнение с ипотечните кредити. Освен това, за да получим по-голям потребителски кредит в повечето случай е необходимо да бъдете преференциален клиент за банката, т.е. или да фигурирате в нейн списък с предпочитан сегмент клиенти или да сте служител във фирма корпоративен клиент на банката. Основния критерий за разрешаване на по-големи суми потребителски кредити са официални доходи над определен праг, който e достатъчен за безпроблемното покриване на по-високите месечни вноски по кредита, осигуряване на превод на работната заплата по сметка в банката и други.
Ако отговаряте на тези основни изисквания най-вероятно е препоръчително да ползвате потребителски кредит без ипотека.

 

Предимствата на потребителските кредити без ипотека включват:

 

• Съкратена и бърза процедура по разглеждане и одобрение на кредита
• По-ниски първоначални разходи – ниски банкови такси и без разходи за вписване на ипотека
• Ползването на средствата не се доказва с разходо оправдателни документи
• Без обезпечаване с недвижим имот – може да имаме единствено превод на работна заплата, поръчителство или залог на бъдещи вземания

При някои от офертите за преференциални клиенти на банката годишния процент на разходите при един потребителския кредит може да се доближи до ГПР на ипотечния кредит и тогава потребителския ще бъде по-изгоден от гледна точка на спестяване на време и пари за учредяване на обезпечение. В случай, че липсва някое от изброените условия, то недостатъците ще вземат превес и тогава потребителския кредит би ни струвал по-скъпо и трудно бихме могли да покрием едно от основните изисквания на всяка банка да докажем добра кредитоспособност. Тогава по-подходящия вариант би бил ипотечен кредит. Целта на кредита може да бъде за ремонт, за текущи нужди или довършителни строително монтажни работи.

 

Вижте и сравнете всички кредити >>>

 

Предимствата на ипотечния кредит за ремонт са:

 

• Възможност да получите по-добри условия и да постигнете по-ниски общи разходи по кредита в сравнение с потребителския кредит без ипотека
• По-ниски погасителни вноски - ако желаем да ползваме по-дълъг срок за погасяване (например при кредити над 10 години)
• По-дългия срок на ипотечните кредити дава възможност за доказване на възможностите за погасяване с по-нисък официален доход, тъй като банките имат изискване за кредитоспособност и погасителните вноски по всички кредити не трябва да надвишават 50-60% от доходите на кредитоискателя или домакинството

 

Недостатъци на ипотечния кредит за ремонт:

 

• Неразумно дългия срок на кредита ще доведе до оскъпяване и съответно заплащане на по-голяма сума на общи разходи за целия период на кредита
• По-продължителна процедура по разглеждане и одобрение – често пъти до финализиране на сделката са нужни от 2 до 4 седмици (предвид нуждата от оценки, документи за имота, вписванена ипотеки и други)
• Необходимост за допълнително представяне на документи за имота
• Евентуална нужда от представяне на разходооправдателни документи – в някои банки има изискване за доказване на целта на кредита чрез документи за разходите (в голяма част от случаите е достатъчно да се направи една план сметка и не са нужни документи за разходите)

 

 

Какъв кредит да избера при ремонт?

 

На кратко, от всичко до тук става ясно, че избора на вида на кредита зависи от:
• Сравнение на крайната цена, която ще платим при ползване на потребителски или ипотечен кредит
• Можем ли да получим желания размер на кредита – ако сумата, която желаем е твърде висока може да се окаже, че единствения вариант за нас е ипотечния кредит
• Желания срока за погасяване на кредита - при срокове над 10 или 12 години вероятно трябва да изберем ипотечен кредит
• Можем ли да си позволим погасителната вноска – при ипотечен кредит бихме могли да имаме по-ниска погасителна вноска (поради по-дългите срокове на погасяване и по-ниските лихви при тези кредити)

 

 

Какъв кредит можеш да получиш?

 

Консултация за ползване на кредит за ремонт

 

Изборът на потребителски или ипотечен кредит за ремонт зависи от нашите приоритети и възможностите ни за погасяване. Въпреки това офертите за потребителски и ипотечни кредити за ремонти са многобройни и е добре да ползвате съвет на кредитен консултант, за да изберете възможно най-добрия кредитен продукт за конкретния случай. Заявете безплатна професионална консултация още сега!

 

Професионална консултация

 

 

Вижте сравнение на потребителските и ипотечните кредити за ремонт:

 

 

Най-изгодните оферти от всички банки

Получаваш специални условия и сравнение на най-добрите оферти