Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит – уловки

Какви са уловките, за които трябва да внимаваме при кандидатстване за жилищен кредит?

Когато ни предстои да теглим ипотечен кредит, трябва да бъдем внимателни за всички условия и параметри, както и за евентуални уловки и скрити текстове. Като цяло банките се стремят да представят условията си за отпускане на ипотечни кредити максимално ясно и прозрачно. Целта и на регулаторните институции e да няма скрити условия и уловки за крайния потребител, за да може да има възможност за по-добро съпоставяне на офертите на банките и вземане на информирано решение за теглене на кредит.

Къде се крият уловките при жилищните кредити?

Ето някои от спецификите, които следва да разгледате при проучване на офертите за жилищни кредити.

 
 • Застраховка живот или злополука - оскъдна е информацията за покритието на застраховката, застрахователната сума на полицата, възможността за сключване на застраховката при избран от кредитополучателят застраховател. Тук се крие и ключовия момент, че ако банката ни даде пълната информация за изискванията си по застраховка Живот, то ние като кредитополучатели бихме могли да договорим по-добра оферта при избран от нас застраховател. В повечето случай банките изготвят полицата при застраховател партньор на банката. По този начин нямаме възможност да договорим по-добра цена.
 • Допълнителни такси - често пъти на кредитополучателят се открива т.нар. пакетна сметка, към която се издава дебитна карта. Разходите за пакетната сметка са по-високи в сравнение с таксата за стандартна разплащателна сметка, а кредита може да бъде обслужван и от разплащателна сметка. Ето защо е добре да се информирате и за вида на сметката, за да можете да калкулирате и тези разходи за сравнението на офертите и съпоставяне на общото оскъпяване.
 • Без такси за управление - възможно е ипотечния кредит да се предлага с промоционални отстъпки от стандартните такси, като най-често се предлага финансиране без първоначални текси, което не означава, че отпадат годишните такси за следващите години (следва да се уточни).
 • Безплатни кредитни карти към ипотечния кредит - може да получите предложения за безплатни продукти, които обаче е възможно да са безплатни само за определен период от време или остъпките да са частични. Например, ако получите предложение за кредитната карта без такса за издаване, това не означава, че няма годишна такса, която обикновено е минимум 1% от лимита на картата.
 • Допълнителни разходи за свързани продукти - с одобрение на ипотечния кредит, в повечето случай банката предлага кредитна и дебитна карта, допълнителни застраховки и други услуги. Издаването на кредитната карта би могло да бъде без такса, но ежегодно се дължат годишни такси по картата, които са процент от лимита й. В тези случай трябва да се информираме какви такси ще ни бъдат начислявани през срока на действие на картата, ако се съгласим тя да ни бъде издадена. Все пак сме кандидатствали за ипотечен кредит, а не за кредитна карта и точно затова сме в пълното си право да откажем да я получим, ако считаме, че не ни е наистина необходима.
 • Отстъпки в лихвите при ползвани банкови продукти - много често заедно с искания ипотечен кредит банките предлагат и допълнителни продукти, с които можете да получите определени ценови намаления в лихвата и таксите. Ако наистина желаем да ползваме всички предложени банкови продукти, тези оферти е възможно да бъдат наистина изгодни. Разбира се, най-добре е да направим сравнение на офертата заедно с таксите за допълнителните услуги спрямо същия кредит и въпросните допълнителни продукти.

 

Най-изгодните ипотечни кредити - сравнение

 

Каква е защитата на кредитополучателите и какви са изискванията към банките?

Вижте някои от съществените нормативни механизми за защита на потребителя при кандидатстване за жилищен кредит.

 
 • Задължително предоставяне на преддоговорна информация – служителите на банките са задължени да предоставят погасителен план с всички параметрите по кредита, както и пълна преддоговорна информация.
 • Референтен лихвен процент – банката е задължена да запази методологията на изчисление на т.нар. референтен лихвения процент и не може да го променя сключване на договора за кредит (това се отнася само за банките използващи вътрешен модел на калкулиране на лихвите).
 • Ограничаване размера на таксата за предсрочно погасяване – с актуалното законодателство банките нямат право да изискват наказателна такса за предсрочно погасяване на жилищни ипотечни кредити след първата година, което дава възможност за евентуално рефинансиране в бъдеще без това да доведе до прекалено оскъпяване
 • Възможно право на отказ от договора за кредит в 14 дневен срок – това е опция, която едва ли може да се счита за съществена при ипотечните кредити, предвид съществените разходи за ипотека и високия размер на тези кредити.

Въпреки всички поставени правила и норми, все още част от офертите и предоставяната информация в някои финансови институции е непълна или недостатъчна за вземане на максимално ясно и информирано решение.

При ипотечните или жилищните кредити трябва да обърнем специално внимание на т.нар. съпътстващи разходи, като например разходите за застраховки, допълнителните банкови продукти, такси и др.

За какво трябва да внимаваме при кандидатстване за жилищен кредит?

 • Времето за одобение и срок за усвояване на кредита - може да получите отговор от банката, че сделката ще се случи в рамките на седмица, но в някои банки може да се окаже, че и един месец се оказва недостатъчен за финализиране на покупката на имота с желания жилищен кредит.
 • Признаване платена сума и доказването на капарото - в някои банки има определени изисквания за доказване на платения аванс или капаро за покупката на имота, с цел доказване на собственото участие в покупката. В други банки се признава и плащането в брой.
 • Признаване на доходите - във всички банки се признават изцяло официалните доходи по трудов договор, но допълнителните доходи се приемат по различен начин. По тази причина има различни възможности за получаване на финансиране в зависимост от избраната банка.
 • Нужда от включване на поръчител - в някои случаи при достигане на допустимата кредитоспособност, недостатъчен доход или трудов стаж, ниско собствено участие или при други причини за завишен риск е възможно да бъде изискано включването на допълнителен поръчител по жилищния кредит.
 • Нужда от включване на поръчител - в някои случаи при достигане на допустимата кредитоспособност, недостатъчен доход или трудов стаж, ниско собствено участие или при други причини за завишен риск е възможно да бъде изискано включването на допълнителен поръчител по жилищния кредит.
 • Изискване за превод на заплата - голяма част от работодателите се съгласяват да извършват превод на заплатата по банков път, но това следва да бъде съгласувано предварително, тъй като в някои от офертите на банките това е изрично условие за получаване на по-изгодни лихвени условия.
 • Разлики между първоначалната оферта и одобрените параметри по искания ипотечен кредит - в процеса на разглеждане на сделката са възможни допълнителни промени, като например може да се окаже, че пазарната оценка е по-ниска от покупната стойност и това да доведе до намаление на размера на кредита, може да бъде изискано включването на поръчител или дори да се окаже, че ще има промяна в ценовите условия поради недостатъчно собствено участие или по други причини. Подобни промени се считат за разбираеми, защото може да са свързани с анализа на риска по селкатата, но при всички положения може да се окажат не само разочароващи но и да доведат до затруднения при реализиране на сделката.

 

Консултирай се безплатно с професионалист

 

Какво пропускаме най-често при сравнението на жилищни кредити?

 • Какви са разходите за застраховки и какво е застрахователното покритие при различните засраховки - при сходни оферти за жилищни кредити, разходите за застраховки може да са определящи, а също е възможно разходите за застраховки да са сходни, но една от офертите да осигурява покритие на повече засрахователни рискове или възможност за избор на застрахователна компания. Освен това е важно да знаем, дали бихме могли да сменим застрахователя, защото е възможно да има промяна в застраховатлните разходи в бъдеще. Ако се предлага безплатна застраховка, следва да бъде уточнено за какъв период предлаганите услуги са безплатни и тези услуги описани ли са в договора за кредит или са предмет на друго споразумение.
 • Фиксиран или променлив лихвен процент - при очаквано повишение на лихвените индекси може да се насочим към кредитите с фиксирана лихва, а ако очакваме понижение на пазараните лихви е възможно променливия лихвен процент да се окаже по-изгоден в определен времеви план. Освен това, при съпоставянена офертите следва да отчетем и евентуално разминаване в перидите с фиксиран лихвен процент.
 • Как се формира лихвения процент - при променлива лихва следва да сме запознати референтния лихвен процент, дали се определя по методология на банката или се базира на пазарен лихвен индекс.
 • Има ли буфер при покачване на лихвата - ако допуснем, че имаме две сходни оферти, може да се окаже, че едната е по-добра, тъй като има по-висок защитен буфер при евентуално повишение на референтния лихвен процент и по този начин нашата лихва би останала непроменена до определено изменение (същото важи и в нискоходяща посока)
 • Какви са таксите за предоговаряне - при кандидатстване за жилищен кредит вероятно не мислите за промяна на условията и предоговаряне, но като се има предвид, че тези кредити са дългогодишни, добре е да предвидим, че може да се наложи след време да поискаме промяна на условяита, като например намаление на лихвата, промяна на погасителния план и други)
 • Сравняване на стандартни банкови оферти за кредити - при съпоставяне на стандарните параметри може да имаме сходни показатели, но при ползването на преференциални условия, може да получим и допълнителни остъпки. Най-добре е да се направи индивидуално договаряне от професионален кредитен консултант, който да ни съдейства за получаване на най-добрите индивидуални условия.
 • Репутацията и рейтинга на банката - много често при избора на кредитни оферти се пропуска анализа или дори проверката на общото ниво на доверие, с което се ползва съответната банка, каква е нейната история в поведението и спрямо клиентите при различни финансови обстоятелства, общия рейтинг на банката в страната и на международно ниво и много други. Това са все фактори, които се подценяват, но реално имат значение именно в ситуации, когато това може да бъде най-важно и за нас. Иначе казано, при сходни условия е добре да изберем по-сигурната и по-клиентски ориентираната банка, която се е доказала с коректност в миналото.
 • Сравнението на отделни предимства - възможно е да бъдат изтъквани безброй предимства, като най-ниска лихва, най-изгоден годишен процент на разходите, фиксиран лихвен процент, безплатни услуги, застраховки за сметка на банката, рейтинг на банката, награди и други положителни показатели на офертите. Разбира се, не забравяйте, че е най-добре да направите цялостно обективно сравнение на офертите.
 • Има ли заложен минимален лихвен процент - при плаващ лихвен процент, ако има спад на рефентния лихвен процент следва да се получи и общо намаление на лихвата. Това е така, но в някои договори за кредит се залага минимален лихвен процент, което означава, че дори и да има драстичен спад, лихвения процент няма да спадне под определения минимален лихвен процент. Това е важно, когато се очаква да има намаление на пазарните лихви, но при един дългосрочен кредит е нормално да има периоди на покачване и на снижаване и един такъв фиксиран праг може да има значение в дългосрочен план, ако сме сключили договор при високи пазарни нива.

Въпреки всички поставени правила и норми, все още част от офертите и предоставяната информация в някои финансови институции е непълна или недостатъчна за вземане на максимално ясно и информирано решение.

При ипотечните или жилищните кредити трябва да обърнем специално внимание на т.нар. съпътстващи разходи, като например разходите за застраховки, допълнителните банкови продукти, такси и др.

 

Заяви безплатна консултация

 

Кои са основните заблуди, за които трябва да внимаваме?

 • "Колкото повече услуги ползвате, толкова по-изгодни условия получавате" - това наистина може да е така, ако мислим да ползваме предлаганите услуги и ги считаме за полезни. За това е най-добре да сравнявме офертите за кредити заедно с разходите за съпътстващите услуги, които бихме искали да ползваме.
 • "Всеки получава най-ниските лихви от рекламите" - в медиите се рекламират невероятно ниски лихви и наистина може условията да са изключително изгодни, но офертата да се отнася само за клиенти отговарящи на определени изисквания за доходи, собствено участие и много други.
 • "Жилищен кредит се получава бързо и лесно" - в някои от случаите може да сме намерили най-изгодната оферта, но да се окаже, че се получават разминавания между нашите очаквания и изискванията на банката. Такива разминавания може да възникнат при доказване на доходите, в изискванията за погасителна вноска спрамо доход, в изискванията за собствено участие, при разлика между покупна цена и пазарна оценка в банката и други.

Не забравяйте, че основен ангажимент на банковите служители е да изтъкнат предимствата на собствените си оферти и да направят всичко необходимо да бъдете привлечен за техен клиент.

За коректно сравнение на офертите, следва да отчетем собствените си изисквания, но също така и условията, на които отговаряме.

Защо се провалят някои сделки за ипотечни кредити?

Необходимата сума на кредита е 100 х. лв., но получаваме едва 80 х.лв., поради занижена пазарна оценка или поради недостатъчност на доходите. Това е изключително важен момент, който може да провали сделката преди финала. Възможно е също и лихвения процент да бъде по-висок или да се наложи да ползваме и потребителски кредит с по-висока лихва.
Пазарните оценки най-често се изготвят от външен оценител или независим банков служител и едва ли някои желае да има подобни разминавания.
Разбира се, винаги може да кандидатствате в друга банка или да изтеглите допълнителен потребителски кредит, но с напредване на времето подобно развитие в последния момент може да създаде излишно напрежение и допълнителни ненужни разходи. За да се предпазим от подобни рискове е добре да ползваме професионален кредитен консултант с опит.

Как да избегнем уловките и да сме спокойни?

Нашият съвет е при получаване на оферта за ипотечен кредит, внимателно да разгледате какви други допълнителни обвързващи продукти съдържа офертата и как може да се откажете от тях. Често пъти това се пренебрегва от кредитополучателите, но ползването на ипотечен кредит е дългосрочно финансиране, при което ако се обвържете и с допълнителни продукти си гарантирате постоянен значителен разход към банката.

 

 

Вижте всички ипотечни кредити:

 

 

Заяви безплатна консултация

 

Най-изгодните оферти от всички банки

Получаваш специални условия и сравнение на най-добрите оферти