Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Отпускане на кредит

Виж как лесно и бързо можеш да получиш кредит, сравни бързо всички кредитни оферти и виж информация за условията за отпускане на бързи и банкови кредити!

Силната конкуренция между банките и кредитните компании допринася за разнообразието от кредитни продукти. Всяка банка се стреми да предложи различни варианти на финансиране като целта е продуктите й да бъдат достъпни и да привлече повече клинети. И при потребителските и при ипотечните кредити разновидностите са много, но основните критерии за получаване на какъвто и да е кредит са еднакви.

Всяка банка и кредитна компания се ръководи от своята кредитна политика, но въпреки това може да обобщим основните определящи моменти за получаване на одобрение по искано финансиране.


Основна информация за отпускането на бързи кредити:

За разлика от банките при някои кредитни компании е възможно да се получи кредит с лоша кредитна история (при просрочеи кредити или лошо ЦКР), без наличен трудов договор или без доказани доходи, по време на майчинство или дори и при запор или за безработни, които разполагат с други доходи.

Разбира се, тези кредити са подходящи само при ползване на сравнително малки суми, които можете да си позволите да погасите за сравнително кратък срок предвид по-високите лихви в сравнение с банковите потребителски кредити.

Критериите за отпускане на бързи кредити са много занижени и почти всеки може да получи кредит, но за сметка на това оскъпяването е по-високо.

В някои компании се отпускат и безлихвени заеми, но най-често заемите без лихва са с кратък срок за погасяване!


Какви са основните условия и изисквания за отпускане на банкови кредити:

Правилата на банките са различни, но най-общо критериите и процедурите са сходни, както и необходимите документи за разрешаването. Общо взето исканията или молбите за отпускане са индивидуални, но документите са сходни и стъпките са сходни.


Какви са изисквания за доходите при отпускане на банков заем?

Най-важният критерии, който съблюдават банките е съотношението дълг/доход. Същото не трябва да надхвърля 50%, т.е. месечните вноски по всички кредитни задължения (кредити, кредитни карти, лизинги) не трябва да превишават 50% от доказаният месечен доход. Има банки, които разрешават процентът на задлъжнялост да достигне 60-65%, но за сметка на това може да поставят допълнително условия като например осигуряване на гарант по кредита.

С други думи, за да си гарантирате получаване на исканият кредит е добре съотношението дълг/доход да не надхвърля 50%.

 

Каква трябва да бъде кредитната ми история?

Достъпа до централния кредитен регистър дава възможност за проверка на кредитната история на всеки кредитоискател. В справка от регистъра е видна историята на обслужване на кредитите за 5 години назад – текущото обслужване на дълга, редовността на експозицията, сума на допускани просрочия, преструктуриране на дълг, дни на забавяне на плащания и др.

При наличие на просрочие, дори и текущо да е то, следва да може да бъде обяснена причината за допускането му, след което подкрепена и с документ доказателство. Възможно е да бъде допуснато просрочие по обясними причини. Когато те бъдат доказани, банката може да допусне одобрение на ново финансиране.

Все пак, когато е видно допуснато просрочие, банките са предпазливи, тъй като това е сигнал, който не пренебрегват. Ето защо трябва да бъдем прецизни и да не допускаме забавяне на вноските си към кредитните институции.


Трудов стаж за отпускане на банков заем

Важен момент е трудовият стаж. Банката обследва стажа на работното място, на което сме към момента на подаване на документи за кредит. Важно е трудовият договор да бъде постоянен. Също така се обследва осигурителният доход и от колко време работите при този работодател. Обикновено изискванията са за минимум 2 годишен опит на текущото работно място.

Възможни са изключения, като например, когато е налице промяна на длъжността в същата фирма. 


Банките приемат ли допълнителни доходи за доказаване на кредитоспособност?

Допълнителните доходи не трябва да ги изключваме, когато кандидатстваме за кредит. Всяка банка подхожда по различен начин, но като цяло документално доказаните допълнителни доходи се приемат от банките и участват в калкулациите за определяне на кредитоспособността. Тези доходи не се приемат в пълния им размер, а се сконтират с между 50-60%, но все пак могат да бъдат определящи, когато се кандидатства за по-голям размер кредит.

При тези доходи от значение е от колко време се получават, дали не са еднократни и какви са перспективите за получаването им в бъдеще.

 

Какви са изискванията за самоучастие при жилищен ипотечен кредит?

При кандидатстване за ипотечен кредит е необходимо осигуряване на собствено участие. Изискванията са за самоучастие между 15-20% от размера на сделката. Възможни са изключения, при които е допустимо самоучастие от 10%, но постигането на нисък процент самоучастие е свързано с допълнителни договорености с банката.

Ако разполагате с повече свободни средства и ги вложите в сделката, толкова по-лесно ще бъде постигнато одобрение на искането за финансиране, включително е възможно да бъдат договорени и допълнителни преференции.


Какъв е реда за отпускане на кредит на Акт 14 или за строеж на къща?

Всяка банка има различни изисквания, но най-общо при кредитите на Акт 14 или се изисква да бъде ипотекиран друг имот или се прави проучване и анализ на строителя относно възможностите за успешно завършване на сградата. В някои от случаите, ако съответната банка финансира строителството на проекта този процес е улеснен.

За кредит за строителство на къща отново вариантите са ипотека на допълнителен имот или ипотека на къщата в по-напреднал стадий на строителството, при който кредита служи за завършване и вече е вложено съществено собствено участие.

 

При нас можете да разгледате различните оферти и да кандидатствате директно за бърз кредит или да се възползвате от консултациите или съдействието за отпускане на кредит за покупка на жилище.

 

Виж сравнение на кредитните оферти и заяви онлайн

Лесно сравнение и избор на кредит. Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

Кои банки отпускат най-изгодните ипотечни кредити:

 

 

Сравнение на условията по потребителските кредити:

 

 

Заяви получаване на бърз заем:

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит