Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Отписване на ипотека

Как се заличава ипотека?

 

Интересувате се какъв е начинът за заличаване на действаща ипотека? Преди да се пристъпи към заличаване на вписана ипотека, трябва да се направят съответните проверки.

  • Колко ипотеки има вписани върху имота? – възможно е върху един и същ имот да има няколко ипотеки. Ако са ви били необходими допълнителни средства и ползвате втори ипотечен кредит или потребителски кредит с ипотека в същата банка, то със сигурност има учредена и друга ипотека. Независимо, че дългът е в една и съща банка в случай, че сте получили допълнително финансиране срещу ипотека, то банката задължително е учредила поредна ипотека.
  • Какви са ипотеките? – само законна или законна и договорна едновременно. Когато се заличават трябва да се предприемат действия и за двата вида ипотеки.
  • Погасен ли е дългът? – целият кредит в едно с дължимите лихви и такси трябва да бъде погасен. Ако има просрочена сума, то трябва да бъде внесена и след погасяването й може да се стартира процеса за заличаване на обезпечението.
  • Осигуряване на средства за таксите – проверете какви са дължимите такси за заличаване и осигурете средствата по сметка.

 

 

 

Какви са стъпките за заличаване на ипотека?

 

  • Проведете разговор с банката и уточнете възможно ли е заличаване на ипотеката и в какви срокове;
  • Подгответе и подайте молба за заличаване – опишете подробно параметрите на кредита (номер и дата на договора за кредит, първоначален размер, на коя дата е издължен).
  • Заплащане на таксите – може да внесете сумата на каса в банката или да осигурите средствата по сметка.

 

След проверка от страна на банката, ще бъдат изготвени съответните документи за заличаване. Извършва се нотариална заверка на част от документите и се внасят в служба по вписванията. Заличаването се извършва в предварително определени срокове.

 

Какви нотариални такси се заплащат при отписване на ипотека?

 

Колко струва отписването на ипотека може да се информирате от съответния нотариус. Трябва да знаете сумата на материалния интерес, за да се направят точни изчисления. Примерни калкулации може да направите в калкулатор за изчисляване на нотариални такси, но със сигурност ще има някои различия. Най-добрият вариант е да ползвате информация от нотариус. Може да получите точната сума на дължимите такси и чрез банката.

 

Необходимо е да заплатите:

  • Нотариални такси за заличаване на вписана ипотека
  • Такса за заличаване към Агенция по вписванията

Ако извършите плащането по банков път, то към молбата за заличаване добавете подписан и подпечатан платежен документ за платените такси.

 

По всички въпроси за ипотечните кредити може да се консултирате с нас. Заявете безплатна консултация и ще обсъдим всяко едно искане за теглене на нов ипотечен кредит, рефинансиране или обединяване на задължения. Ще ви представим най-изгодните условия след сравнение между предложенията на всички банки.

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

Виж сравнение на кредитните оферти и заяви онлайн

Лесно сравнение и избор на кредит. Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит:

 

 

Небанков ипотечен кредит