Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Най-добрите банки за ипотечни кредити

Къде са най-добрите лихви за жилищни кредити?

 

В търсене на най-добрата банка за ипотечен кредит и сравнение на всички оферти за жилищни кредити може да се наложи да положим много усилия, докато стинем до най-добрата оферта за нас. И това не е, защото няма достатъчно възможности, а защото повечето оферти не дават пълната информация, от която имаме нужда, за да вземем решение към коя банка да се насочим.

 

Всички ипотечни кредити

 

Сравнение на най-добрите лихви по жилищните кредити

 

При сравнение на условията в голяма част от офертите са съдържа само основна информация, без да се навлиза в детайли, а детайлите не са за пренебрегване и често пъти именно там се крият някои съществени разлики между офертите. При всички случай е добре да получим консултация от кредитен специалист и да сме наясно с най-важните характеристики на една наистина добра оферта за жилищен кредит. Когато сме получили цялата необходима информация, тогава бихме могли да вземем наистина едно информирано решение.

 

Кои са факторите, които имат значение при избора на най-добрата банка за жилищен или ипотечен заем:

 

 

1. Лесно и бързо одобрение и отпускане на кредита

 

Преди стартиране на работа с избраната от нас банка, получаваме уверение за бързо и лесно разглеждане и одобряване на финансирането, от което се нуждаем. Когато, обаче вече сме избрали банката и дадем съгласието си за стартиране на работа по кредитното предложение, в много от случайте са необходими и редица допълнителни документи и изисквания, които на практика забавят целия процес. Ето защо, е добре да се обърнем към кредитен консултат, който много добре и в детайли познава процедурите и знае кое би ни забавило в конкретната банка. Така ще избегнем риска от утежнена процедура по набавяне на документи и разглеждане на кредита. Още повече, че кредитния консултат би ни помогнал и при възникване на неочаквани проблеми по сделката.
Много често гъвкавостта и бързината на банката са ключово значение при избора на банка, тъй като често клиента е избрал имот и го е капарирал и има срок за заплащане на цялата сума или просто има възможност да реализира изгодна сделка, при която времето е от значение.

 

 

2. Задължителни и доброволни застраховки към ипотечния кредит

 

Често пъти, когато избираме оферта за ипотечен кредит се опитваме да намерим най-ниската лихва и пренебрегваме защитите и сигурността. Жилищните кредити обикновено са дългосрочни, ето защо офертата трябва да ни предпазва от потенциалните рискове.
Основно рисковете могат да бъдат свързани с кредитополучателя и ипотекирания имот. Застраховките Живот ни дават определена защита при заболяване или временна неработоспособност. Имуществените застраховки пък покриват определени рискове като природни бедствия, битови инциденти и други.
Никой не е защитен от подобни рискове, ето защо е добре да се подсигурим като направим най-добрата застраховка. Освен, че трябва да обърнем внимание на покритите рискове, офертата би трябвало да е подходяща и като цена. Най-често банките работят с конкретни застрахователни брокери и е важно да уточним предварително може ли да ползваме застраховател по наш избор. Така е възможно да договорим и по-добри цени на застраховките си.
За съпоставяне на офертите на отделните застрахователи е от значение какви са нашите възможности за избор на застраховател, кои са задължителните и доброволните застраховки, както и покритието на различните застраховки. Освен това в определени моменти при промоционални оферти е възможно една част от застраховките да бъдат за сметка на банката, което може да формира значително по-изгодна оферта при сходни лихвени условия по кредитите в различните банки.

 

 

3. Какви са изискванията за собствено участие и пpoцeнт нa банковото финaнcиpaнe?

 

Намирането на подходящия имот за закупуване често пъти е съпроводено с редица трудости. Въпреки това, ако сме намерили имота, който желаем и не може да осигурим нужното финансиране, то отново не може да стигнем до желаното от нас.
Най-изгодните оферти за кредитиране не предлагат 100% финансиране за покупката на имота, като често се изисква самоучастие от 10-15%, а в някои случаи и до 20-30% в зависиимост от вида на имота, местоположението и доходите на кредитоискателя. Казано с други думи, максималния процент на финансиране от банката най-често е свързан с по-висока цена на кредита.
Когато искаме да получим кредит с по-ниско самоучастие или без самоучастие, ще трябва да се насочим към избор от офертите на банките със 90-100% финансиране. Разбира се, има възможност за получаване и на допълнителен потребителски кредит, с който да се покрие изискуемото собствено участие, но това отново би довело до промяна на общата цена на финансирането.

 

 

4. Отстъпки и намаления от таксите и лихвите при ипотечните кредити

 

Получването на ипотечен кредит е свързано със значителни съпътстващи разходи и такси, като част от тях са преди получаване на кредита. Такива са таксата за разглеждане на кредита, за изготвяне на експертна оценка на имота предмет на сделката, нотариални такси по прехвърлянето и учредяването на обезпечението. Обикновено всички тези такси са за сметка на кредитополучателя, но в някои от случайте е възможно банката да поеме част от таксите, като това често се предлага в периоди на кампании или за определен промоционален период и по-рядко е част от стандарните оферти на банките.
Най-добрите оферти за ипотечни кредити на банките, могат да включват различни отстъпки или промоционални намаления от таксите и лихвите. Например по-ниска промоционална лихва за определен период, фиксирана лихва за определено време, без такси за разглеждане, покриване на част от нотариалните такси и други.

 

 

5. Защити при покачване на лихвите или фиксирани лихви

 

За избора на най-добра банка за ипотечнен кредит следва да отчетем и как сме защитени от евентуално покачване на лихвите. За това е най-добре да разгледаме и да сравним офертите с фиксирана лихва, за какъв период е фиксираната лихва, как се калкулира лихвата, както и при какви условия може да има промяна на вноските.
Следва да имаме предвид, че често офертите с фиксирана лихва са за определен период или при определени условия, за това е добре да се поинтересуваме допълнително.
По отношение на променливия лихвен процент от значение е при какви условия може да имаме повишаване или намаление на лихвения процент. Този т.нар. буфер се посочва в договора за кредит и съответно от този буфер, зависи при каква промяна на референтния лихвен процент ще имаме промяна на вноската. Например при буфер от 0.5% означава, че дори и и референтния лихвен процент да се повиши с 0,4% ние няма да имаме промяна на вноската, като същото важи и при евентуално понижение на референтния лихвен процент.
От своя страна за референтен лихвен процент банките може да приемат определен пазарен индекс (напр. СОФИБОР, EURIBOR, LIBOR или друг) или да имат своя методология за формиране на лихвения процент, който е предварително дефиниран и отново следва да се формира от външни показатели.

 

 

6. Оферта дaвaщa cпoĸoйcтвиe при проблеми с погасяването

 

Закупуването на жилище чрез финансиране от банка е свързано със значителни притеснения от страна на кредитополучателя. И те най-вече са свързани с това, че кредита е дългосрочен и в срока на действие на кредита е възможно да настъпят събития и обстоятелства, които да доведат до необслужване на кредита или дори изземване на жилището от банката. Макар и това да е най-крайната мярка, е добре да помислим и за това, тъй като има различни варианти – пълна имуществена отговорност или ограничена отговорност. При пълната имуществена отговорност кредитополучателя отговоря с цялото имущество за покриване на кредита, докато при ограничена отговорност банката се удовлетворява само със стойността на имота предмет на сделката. При тези възможности, едва ли ще има кредитополучател, който да избере пълна имуществена отговорност, но за съжаление избора на отговорност се отразява на цената на кредита, изискваното собствено участие и срока на кредита.
Офертите с ограничена отговорност най-често са с по-високи лихви или с по-висок процент на изискуемото самоучастие от страна на клиента. Въпреки това, има оферти, при които условията за финансиране не се различават независимо дали ще изберем пълна или ограничена отговорност.

 

 

7. Банката може ли да предложи индивидуална преференциална оферта

 

Много често банките предлагат преференциални оферти за определени сектори, за служителите на свои корпоративни клиенти, както и за конкретни компании и институции. По тази причина е много важно кредитния консултант, с който работите да е запознат с изискванията и преференциите предлагани от различните банки, за да направи сравнение след получаване на конкретни индивидуални оферти.

 

 

8. Коя е най-добрата банка за мен

 

След като сме разгледали различните оферти и трябва да вземем решение, ако имаме сходни оферти би следвало да се ориентираме към по-добрата банка, която може да ни предложи и всички останали услуги, които ползваме. Нормално е да се насочим към банката, която е по-оперативна, по-удобна, по-стабилна, с по-добро онлайн банкиране, с по-добро обслуване и квалифицирани служители, на които можем да разчитаме.
Разбира се, в такива случаи, ако имаме пределени предпочитания към дадена банка и сходни оферти е нормално да поискаме подобряване на офертата от нашата банка, за да можем да съчетаем изгодността на офертата и предпочитанията си към определана банка.

 

 

Заключение:

 

Най-добрата банка за ипотечни кредити може да бъде различна за всеки кредитоискател, тъй като всички банки предлагат различни оферти в зависимост от:

 

  • Профил на кредитоискателя и съдлъжника – доход, възраст, семейно положение, професия, трудов стаж и други.
  • Собствено участие – офертите могат да бъдат много различни оферти в зависимост от процента на финансирането и собственото участие, както по отношение на възможностите за предлагане на допълнителен потребителски кредит.
  • Преференции за определени сектори, професии и компании – възможно е в различните банки да има преференциални или промоционални оферти за определени институции (напр. държавни служители), за определен списък с корпоративни клиенти или за определени професии (напр. за адвокати, зъболекари и други)
  • Изискавания за застраховки – може да има различни изисквания за избор на застраховател, задължителни и доброволни застраховки, застрахователни покрития и други.

 

Изборът на най-добрата банка за жилищен кредит е по-скоро индивидуално решение взето след детайлно проучване и сравнение на множество параметри на кредитите и добро познаване на банките и техните процедури.

По тези причини при кандидатстване за ипотечен кредит е препоръчително да ползваме кредитен консултант работещ активно с банките, който може да получи най-добрата оферта, до която клиента трудно би стигнал сам.

 

Заяви консултация за ипотечен кредит

 

 

Всички ипотечни кредити

 

Кои са най-добрите банкови оферти за ипотечни кредити - вижте сравнение: