Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Лихви по ипотечните кредити

Kакви са лихвите по ипотечните кредити?

 

Вижте сравнение на лихвените проценти на всички представени ипотечни кредити, за да изберете най-ниската лихва за търсения жилищен кредит в зависимост от вашите изисквания и актуалните оферти на банките.

 

В коя банка са най-ниските лихви за жилищни кредити?

 

За съжаление няма еднозначен отговор на този въпрос, защото лихвите зависият от много фактори и в голяма степен най-ниската лихва се определя от: размера на доходите, които получаваме, сумата на кредита, вида и местоположението на обезпечението, размера на собстветното участие, избраната лихва (фиксирана или променлива), вида на валутата на кредита, срока на кредита, наличието на промоциипо лихвите за определен период от време, наличието на преференциални оферти за определени институции или професионални групи, получаваме ли заплатата си по банков път, възраст на кредитоискателя, индивидуално договаряне и много други условности.
На кратко – най-ниската лихва може да бъде в различна банка в зависимост от нашите изисквания и в зависимост от офертите и условията на банките за нашите индивидуален профил.

 

Kаква е най-ниската лихва, която можем да получим?

 

Както споменяхме, най-добрата лихва зависи от от една страна от нашите изисквания, а от друга страна от текущите оферти на банките.
Как да селектираме кои ипотечни кредити са подходящи за нас и коя е най-ниската лихва, която можем да получим?

 

За да стигнем до най-добрите оферти, можем да следваме тези стъпки:

 

 • Да проверим какъв е максималния кредит, който можем да получим – за тази цел може да разгледате нашия кредитен калкулатор, които изчислява именно лимита на сумата, която можете да получите
 • Срок на кредиата – срока на кредита се преценява най-лесно в зависимост от размера на погасителната вноска, която можете да си позволите. Основно изисквание за максималния срок е окончателно погасяване да бъде преди достигане до пенсионна възраст.
 • На база срока на кредита и желаната сума – може да разгледате всички оферти и погасителните вноски в различните банки
 • Филтрирайте офертите за ипотечни кредити, които отговарят на вашите изисквания за вид на лихвения процент (фиксиран или променлив), изискване за доход, собствено участие и процент финансиране, вид валута, превод на заплата, максимален срок на кредита, вид на закупувания имот, без или със поръчители и др.
 • От филтрираните оферти можем да селектираме най-добрите оферти и банките с най-изгодни лихви за нашия индивидуален профил и изисквания – разбира се, освен лихвите следва да сравним и всички останали ценови показатели свързани с такси, застраховки, свързни услуги и много други
 • Можем да пристъпим към получаване на индивидуални оферти от всяка от селектираните банки, за да можем да направим пълен анализ и детайлно сравнение на офертите и да изясним всички въпроси свързани с евентуални специфики и особености. Важна част за професионалносто сравнение е отчитането на всички такси, начина на формиране на лихвите, при какви условия се променя лихвата и как се образува, какви са задължителните застраховки, можем ли ние да избираме застраховател или сме задължени да ползваме посредничеството на банката, какви са съпътстващите банкови услуги и други.
 • Да направим пълен анализ и детайлно професионално сравнение на офертите от различните бани и да изясним всички важни специфики за реализиране на сделката – много е важно реално да преценим какви са възможностите ни да получим желаното финансирането в избраните банки, да сме запознати с начина на формиране на пазарните оценки, за да не се окаже, че не разполагаме с достатъчно собствено участие и селектиране на най-добрите оферти
 • Окончателно договаряне на лихвите и условията – преговори за допълнителни персонални остъпки и преференции за съчетаване на предимствата на офертите в различните банки и постигане на най-добрите условия за лихви, такси, застраховки, допълнително финансиране и т.н.

Спестете много време, нерви и пари, като ползвате независим кредитен консултант. Професионалната консултация ще ви помогне за получаването на най-изгодните условия и ще ви осигури спокойствие от договарянето до усвояването на кредита, без излишно обикаляне и притеснения.

Използвайте доказани кредитни консултанти, които осигурават големи обеми и многобройни клиенти на банките, тъй като това дава предимства във ввъзможностите за договаряне на индивидуални условия и получаване на индивидуални изключения при разрешаване на финансирането.

 

Сравнение на лихвите по ипотечните кредити

 

 

 

Фиксиран или променлив лихвен процент да изберем при жилищните кредити?

 

За да имаме яснота как и кога може да се промени погасителната вноска по кредита ни, трябва да сме добре запознати как се формира лихвата и от какво зависи изменението на лихвения процент. Ако сме добре информирани за тези особености, може да преценим коя банка ни предоставя най-добрата оферта и ще можем да направим информиран избор.

 

Лихвата по ипотечния кредит може да бъде фиксирана или променлива:

 

 • Фиксирана лихва – тя не се променя през целия срок на кредита или за определен период от време в началото на кредита. Предимството на ползване на фиксирана лихва е сигурността, която получаваме, а именно, че месечните вноски са еднакви за целия срок на кредита или за определения срок.
 • Променлив лихвен процент - може да се промени през срока на ползване на кредита. Плаващия лихвен процент се формира от променлива част (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка, която не се променя за целия срок на кредита.
 • Референтен лихвен процент – формира се на база Пазарен индекс (SOFIBOR - за лихвени проценти в левове, EURIBOR - за лихвени проценти в евро, LIBOR - за лихвени проценти в щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове и др.); Основен лихвен процент (oпределя се от БНБ); Базов лихвен процент (определя се индивидуално от всяка банка в зависимост от нейната методология); Комбинирано на база пазарен индекс и допълнителни индикатори.

 

Често в офертите на банките за ипотечни кредити се предлага комбинация от фиксиран и плаващ лихвен процент. Фиксираната лихва се предоставя за определен период от време – между 6 месеца и 10 години, а до крайния срок действа променлив лихвен процент. При дългосрочните ипотечни кредити подобна комбинация от фиксиран и плаващ лихвен процент дават голяма доза сигурност.

Някой банки предвиждат т. нар. буфер за промяна на лихвaта, който е определен вид защита при покачване на референтния лихвен процент, тъй като крайната лихва се променя при наличие на изменение над определен процент (например 0.3 или 0.5%).

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

 

Преференциални лихви по жилищните кредити

 

Всяка банка има целеви групи клиенти, към които е насочена и за които може да предложи преференциални лихви и атарактивни условия. Такива могат да бъдат клиентите със средни и високи доходи, държавните служители, клиентите със свободни професии, служители в определени институции (съдебна система, полиция, прокуратура), клиенти работещи в определени сектори, служителите на определени корпоративни клиенти на банката, лоялни клиенти на банката, клиенти с добра кредитна история и много други.
За тези групи потенциални клиeнти, банките често предлагат преференциални лихвени условия.
Напоследък се наблюдава тенденция за изготвяне и предоставяне на оферта спрямо индивидуалния профил на клиента – рисков профил и потенциал за развитие.

 

Какви са таксите при ипотечените кредити и как се отразяват на крайната цена?

 

Освен на лихвения процент, е необходимо да обърнем сериозно внимание и на таксите по кредита, както и всички допълнителни съпътстващи разходи. Така ще имаме ясна представа за реалното оскъпяване на кредита.
Когато разглеждаме оферти за ипотечени кредити, освен лихвите е важно да сравним крайното оскъпяване и да сме наясно и какви са таксите и кога се начисляват.

 

По ипотечния кредит може да има следните такси:

 

 • Такса за разглеждане на кредита – еднократната такса, която се заплаща при подаване на искане за кредит.
 • Първоначална такса за управление и обработка на кредита – еднократна такса, която се заплаща в началото, но също има такава такса и за следващите години. Таксата варира между 0.25% и 2.5% от размера на кредита и се дължи при усвояване на кредита.
 • Такса за изготвяне на пазарна оценка на имота – еднократна такса, която варирара най-често между 100 и 150 лева, но в определени случаи може да достигне и 200 и 250 лв., в зависимост от спецификите и стойността на имота, който се оценява.
 • Такса за управление на кредита след първата година – годишна такса, която се начислява върху остатъчния размер на кредита. Таксата често е близо до 0.5%, но варира в границите от 0.25% до 1%.
 • Такса за промяна на параметри по кредита – начислява се в случайте, в които искаме да предоговорим вече договорени условия по кредита. Tаксата често варира от 0.25% до 1%, като в определени случаи може да се търси отстъпка или индивидуално договаряне.
 • Такса за предсрочно погасяване при рефинансиране на кредита от друга банка – всяка банка има такава такса, като тя варира между 3 и 5% (такава такса се начислява само през първата година на кредита, като за следващите години предсрочното погасяване е без такси).

Изброените такси са стандартни, но могат да варират в различните оферти на банките, да се предлагат преференциални условия и промоции за определени периоди от време.
Важно е да знаем, че индивидуално може да договаряме, както лихвата, така и таксите по кредита. Разбира се, едновременно с това е необходимо да отговаряме и на определени изисквания, които банката имат, като например доказан доход, добра кредитна история, кредитоспособност и други.

 

Заяви безплатна консултация

 

 

Как срокът на кредита влияе на оскъпяването?

 

Лихвата, таксите и общия процент на разходите имат определящо значение за крайната цена на ипотечните кредити. Периодът на погасяване също има изключително значение за общата сума за погасяване, тъй като колкото по-дълъг е срока за погасяване, толкова оскъпяването по кредита е по-голямо. Използвайте нашия кредитен калкулатор за жилищни кредити и ще се учудите, колко много пари можете да спестите с по-кратък срок за погасяване. Разбира се, за правилния избор на размера на погасителните вноски и срока на кредита е полезно да се намери баланса между възможностите за погасяване и сигурността по отношение на очакваните доходи в бъдеще.

Ипотечните кредити могат да бъдат с максимален срок до 35 години, като всички банки имат изискване за максимална възраст до крайния срок за погасяване. Първоначално при отпускане на кредита е възможно да договорим максимален срок на погасяване и след време да увеличим доходите си и да имаме възможност да погасяваме по-висока погасителна вноска. В такива случаи бихме могли да направим предоговаряне и да скъсим срока на кредита с увеличаване на погасителните вноски.

В други случи, ако имаме добра финансова дисциплина, бихме могли да спестяваме средства над погасителните вноски и периодично да извършваме предсрочно погасяване на кредита. По този начин от една страна запазваме спокойствие с по-ниските погасителни вноски и същевременно намаляваме лихвените си разходи с предсрочно погасяване и намаляване на кредита. Вариантите за предсрочно погасяване ни дават възможност да намалим срока на кредита със запазване на размера на погасителните вноски или да запазим периода на кредита с намаляване на месечните вноски. Това автоматично рефлектира върху общото оскъпяване. Колкото по-бързо изплатим главницата по кредита, толкова по-малко лихви ще платим за целия срок на заема.

 

 

Виж сравнение на всички ипотечни кредити:

 

Кредитни консултации за ипотечни кредити

 

В заключение може да кажем, че лихвата е определящ компонент в общата цена на кредита, но е важно да отчетем и всички останали такси и параметри определящи очакваната крайната цена за периода на погасяване на заема. Ползвайте професионална кредитна консултация от доказани експерти в областта на ипотечното кредитиране и спестете много време, нерви и пари.

 

Професионална кредитна консултация безплатно