Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Теглене на кредит от чужбина

Искате да теглите кредит от чужбина? При нас можете да се запознаете с всички подходящи варианти за получаване на кредит за българи живеещи в чужбина.

Вижте какви са вариантите да получите кредит от чужбина - в България или в страната, в която работите.


За кредит в страната, в която работите:

За кредит в страната, в която получавате доходите си от значение е какъв кредит търсите (ипотечен, потребителски кредит, кредитна карта овъдрафт), трудовия стаж, кредитния рейтинг, вида на доходите (трудов договор, самонает и т.н.), вида на работата (постоянна, сезонна), получаваните доходи, компанията работодател, кредитния рейтинг и други фактори, които са много индивидуални за всяка държава и за всеки кредитополучател. За тези варианти е най-добре да се насочите за консултация в обслужващата ви банка или независим кредитен консултант.


За получаване на кредит от България за работещи в чужбина вариантите са:

- Ипотечен кредит за покупка на жилище в България с доходи от чужбина – тук можем да ви съдействаме, като подробна информация може да намерите тук
- Ипотечен кредит за покупка на жилище в чужбина с доходи от чужбина – някои български банки предлагат кредити за покупка на имоти в чужбина, като основното изискване е ипотекиране на жилище или тъговски имот в България на стойност надвишаваща размера на кредита. Разбира се, отново от значение е доказването на доходи и имата да бъде в голям град, ликвиден и с пазарна оценка значително надвишаваща размера на кредита. 
- Потребителски кредит в България с доходи от чужбина – нашето мнение е, че за потребителски кредит е най-добре да се насочите към местна банка, в която получвате доходите си или да потърсите кредитен консултант. В България вариант за получаване на потребителски кредит е основно за по-голяма сума с обезпечение недвижим имот или с поръчител с добри доходи в България.
- Бърз кредит – бързите онлайн кредити са основно за по-малки суми, като много компании предлагат кредити без доказване на доходи и с изплащане на кредита по банков път (т.е. при онлайн кредитите не е нужно посещение на офис на фирмата). Въпреки това следва да имате предвид, че компаниите биха били внимателни при разрешаване на кредити за живеещи в чужбина, като също е възможно да бъде изискано включването на поръчител, който живее и работи в страната. Разбира се всяка компания има своя кредитна политика, която зависи от размера на кредита, наличието на доказуеми доходи, кредитната история, наличието на поръчител и т.н.

Ако работите в чужбина и търсите най-изгодния вариант за получаване на ипотечен кредит за покупка на жилище в България, не се колебайте да се свържете с нас – безплатна консултация, избор на най-изгодните оферти и пълно съдействие!

 

 

Консултация за ипотечен кредит от чужбина

 

 

Виж повече

Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

Полезни кредитни калкулатори

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

Кои банки отпускат най-изгодните ипотечни кредити:

 

 

Сравнение на условията по потребителските кредити:

 

 

Заяви бърз заем:

 

 

Безплатно съдействие за ипотечен кредит

 

 

Ипотечен кредит без доказани доходи