Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Равни или намаляващи вноски

Анюитетен или стандартен погасителен план?

 

С цел да бъдат удовлетворени различните нужди на кредитоискателите, банките се стремят да бъдат гъвкави с предлаганите ипотeчни кредити чрез разнообразни парметри, условия и начини на погасяване.

 

Какъв план за погасяване да изберем?

 

Възможностите за погасяване по ипотечен кредит са две:

  • с анюитетни вноски или равни месечни плащания
  • с намаляващи вноски или т.нар. класически погасителен план

 

Каква е разликата между погасителните планове с равни и намаляващи вноски?

 

Анюитетен погасителен план (равни месечни вноски) – това е наложения на пазара начин на погасяване за по-голми кредити на физически лица, в т.ч. потребителски и ипотечни кредити. При този погасителен план погасяването се извършва на равни месечни вноски за целия срок на кредита. Особеното е, че в началото на периода се заплаща по-малка част от главницата и по-голяма част от лихвата.

Стандатен или класически погасителен план с равни месечни вноски по главницата - при този начин на погасяване, сумата на главницата в месечната вноска е еднаква за целия срок на кредита, а лихвата се начислява върху остатъчния кредит, който съотвтено намалява. По този начин вноската е най-висока в началото на периода и постепенно намалява с погасяване на дълга, като в края на периода е минимална.

При един и същи срок за погасяване и един и същи размер кредит, общата сума на погасената лихва е по-ниска при класическия погасителен план, тъй като кредита в този вариант намалява по-бързо. Разбира се, това по никакъв начин не бива да ви притенява, тъй като при анюитетния погасителен план има много предимства, за които можете да разберете по-долу.

 

Кой начин на погасяване да изберем?

 

Анюитетният погасителен план е най-често предлагания от банките, като основната причина за това е, че кредитоискателя може да докаже по-добра кредитоспособност, тъй като когато кредита се погасява на равни месечни вноски, съотношението дълг към доход е по-добро в сравнение с класическия погасителен план, при който началните вноски са твърде високи в сравнение с анюитетния план. Другата съществена причина е по-скоро свързана с факта, че при физическите лица най-често доходите са от трудови правоотношения, като по този начин равните месечни задълженията по кредита са процент от доходите и се извършва по-лесно планиране на плащанията по кредита.

Равни вноски по главница – този начин на погасяване се предлага при кредитоискатели с доказани високи доходи. Основна причина за това е, че в началото на периода месечната вноска по кредита е най-висока и съответно намалява с всеки месец, като в края на периода е най-малка. При анализиране на възможността за погасяване, банката се ръководи от първата вноска, която всъщност е и най-висока, т.е. ще получим одобрение по ипотечния кредит, ако докажем възможността за погасяване на месечните вноски в началото на периода. Положителния ефект при този вид погасителен план е в по-ниската лихва общо за периода. Това се дължи на по-бързото намаляване на главницата ежемесечно.

Ако се двоумите между двата погасителни плана, помислете за варианта за анюитетен погасителен план с по-кратък срок на погасяване, като по този начин ще постигнете съчетание на положителните елементи и на двата погасителни плана, като погасявате с равни месечни вноски и намалите общата сума на лихвите за срока на кредита.

 

Равни или намаляващи вноски?

 

Ако имате добри доходи и можете да си позволите по-високи вноски в началото на изплащане на кредита, може да обмислите погасяванетo с намаляващи вноски (равни вноски по главницата), но ако предпочитате спокойствието с плащане на еднакви месечни вноски за целия период на кредита, тогава за вас е подходящ анюитетния погасителен план.
В случай, че имате високи доходи и по-висока кредитоспообност и имате възможност да избирате между класически погасителен план и погасяване на равни вноски, може да помислите и за варианта да ползвате анюитетен погасителен план, но с по-кратък срок за погасяване.

 

Имаме ли избор на погасителен план?

 

Най-често кредитите за физически лица се предлагат само с равни месечни вноски и рядко кредитните продукти се предлагат с намаляващи вноски, за разлика от фирмените кредити, където най-често инвестиционните кредити са с намаляващи вноски и сравнително рядко се предлагат фирмени кредити с анюитетни погасителни планове.
Изборът на начин на погасяване би следвало да бъде от страна на потребителя, като банката би трябвало да предложи и двете погасителни схеми, след което да се уточни и възможността за погасяване. Често пъти банките не предлагат такъв избор на потенциалните кредитополучатели, като основните причини за това са по-лесното доказване на кредитоспособността и по-добрата доходност, която си осигурява банката предлагайки анюитетни кредити.
Ето защо, е добре да се поинтересуваме за възможните начини на погасяване и съответно, дали отговаряме на условията за избор на погасителен план.
Най-важното е да вземем информирано решение и да сме преценили кой е най-добрия вариант в нашия индивидуален случай. Разбира се, това от една страна зависи от предлаганите кредитни продукти от банките, но също така и от нашите специфични изисквания и възможности.

 

Вижте сравнение на погасителните вноски в различните банки

 

В нашия кредитен портал можете да направите директно сравнение на погасителните планове на всички представени кредитни продукти за физически лица (ипотечни и потребителски кредити).

 

 

Погасителен план - изчисление на вноските

 

 

Какъв кредит можете да получите?

 

 

Сравнение на условията на ипотечните кредити във всички банки:

 

 

Сравнение на условията на потребителските кредити във всички банки:

 

 

Безплатна консултация