Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Проверка на кредит

Как можем да направим проверка на кредитите? Къде можем да намерим пълна информация за задълженията ни към финансови институции?

Проверка за кредити в т.нар. Централен Кредитен Регистър (ЦКР)
Надеждна информация ни дава Централният кредитен регистър – задълженията са представени в синтезиран вид – брой кредити и финансови институции, към които са. За всеки кредит е видна детайлна информация – първоначална сума, остатък, месечна вноска, просрочие, статус.

Проверка за дължими кредити и за кой фигурира информация в ЦКР
За всеки кредиполучател независимо от вида и размера на кредита, финансовите институции са задължени да подават информация към БНБ. Информацията се актуализира ежемесечно. 

Проверка на на кредити по ЕГН
Официална справка за актуалните задължения от ЦКР може да бъде получена след подаване на заявление в деловодството на БНБ.
Всеки може да получи безплатна справка веднъж годишно за своето ЕГН. В случай, че се налага през годината допълнителна справка, то същата се заплаща.
Таксата е в размер на 10 лв. и може да бъде заплатена на каса или чрез превод по сметка на БНБ / БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА: IBAN BG40BNBG96611000066123

Къде се подават документи за актуална справка за кредитите, които ползваме?
На място в БНБ на адрес гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1.
Работно време 8:30 до 15:45 ч.
Документи могат да бъдат подадени и по пощата на адрес:
Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, 1000 София
Управление „Банково”, Дирекция „Банкова политика”
Отдел „Централен кредитен регистър”

Следва да бъде посочен адрес за получаване на справката отговор.

 

В какъв срок се издават справките за проверки на ползваните кредити?
В рамките на 7 работни дни се изготвя и изпраща справката.
Като услуга се предоставя и извършване на справка в рамките на 4 часа, същата се таксува за експресна и е необходимо да бъдат заплатени 15 лв. без значение колко броя справки са предоставяни през годината.

 

Възможна ли е бърза проверка на кредит в ЦКР в БНБ?
Ако ползвате кредитен продукт от финансова институция бихте могли да се обърнете към обслужващият ви служител с молба за проверка състоянието на кредитния ви статус в ЦКР. Това разбира се е неофициален начин и не може да бъде предоставен документ, но пък ще може да получите актуална информация. 

В случай, че не сте кредитополучател, но желаете да проверите статуса си в ЦКР поради притиснение за злоупотреба, то единственият начин е чрез справка в Централния Кредитен Регистър.

 

Можем ли да проверим ползваните кредити в банка или друга финансова институция?
При искане за кредит и подписана декларация за обработка на личните официално всяка банка и кредитна институция може да провери информацията за ползваните кредити, като от тези справи се вижда информация за разрешените кредити, техния брой, първоначална (усвоена сума), остатък, статус за погасяване, срочност и други. В тези справки за кредитите от ЦКР правени от банките при кандидатстване за кредит е скрита информацията за конкретните банки и кредитни компании, от които ползвате кредити.

 

 

Мога ли да получа кредит без проверка в ЦКР?
Всички легитимни банки и кредитни компании имат възожност да направят проверка на кредити, които ползва кредитоискателя.


Проверка за одобрение на кредит
За проверка във връзка, с кандидатстване за кредит може да се свържете с Вашият кредитен консултант от банката или кредитната компания, в която сте кандидатствали или да се обадите на националния номер на съответната институция.


Проверка на вноска или остатък по кредит
За подобна информация отново следва да се свържете със съответната банка или кредитна компания.
 

Разгледате вариантите за получаване на кредити "с лоша кредитна история или без доказани доходи":