Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Предоговаряне на лихва по ипотечен кредит

Ипотечен кредит - предоговаряне

 

Искате да получите по-изгодни условия по ипотечния кредит? Може да предоговорите кредита при действащите към момента ценови условия. Подобна възможност е предвидена в договора за кредит. По време на действие на договора за кредит по искане на кредитополучателя може да се предоговорят условията не само по отношение на цените, но и цялостните параметри.

 

 

Какви са изискванията за предоговаряне на ипотечен кредит?

 

Във всеки един момент може да отправите молба за предоговаряне на условия по действащ ипотечен кредит. Въпросът е кои условия желаете да се предоговорят и какво искате да постигнете?

 

Предоговаряне на лихва - за да предприемете стъпка за предоговаряне по отношение на лихвата трябва да сте направили проучване какви са актуалните лихвени нива, които предлагат банките. Направете сравнение между банките, а след това и с лихвата и условията по Вашия кредит. В случай, че е налице осезаема разлика, то може да отправите молба към банката за преразглеждане на лихвените условия. Трябва да сте направили точни калкулации и да е осезаем ефектът от евентуално предоговаряне.

 

Предоговаряне на такси – подобно предоговаряне може да се определи като неефективно, тъй като в началото при теглене на кредита са заплатени по-високите такси, тъй като обикновено са върху размера на кредита и съответно всяка следваща година върху остатъка, т. е. годишната такса следва да намалява. Така, че ако говорим за предоговаряне на такси, едва ли бихте спестили предоговаряйки ги. По-скоро актуализирайте условията на банково обслужване.

 

Предоговаряне на допълнителни условия – всяко едно допълнително условие може да бъде предоговорено в случай, че имате основание за това.

И все пак, най-голямо значение имат лихвените условия, т. е. най-голям ефект върху кредита ще постигнете, ако успеете да предоговорите лихвата, която да е актуална спрямо пазарните нива.

 

 

Какви са рисковете при предоговаряне?

 

Трябва да имате предвид, че за всяко едно предоговаряне дължите такса. Таксата за всяка банка е различна, така че трябва да проверите в договора за кредит в какъв размер е. Затова е много важно да определите, заплащайки таксата за предоговаряне какъв ще е икономическият ефект за Вас в дългосрочен план. Когато правите калкулациите какво бихте спестили, ако предоговорите лихвата, то трябва да отбележите и разхода за таксата, който няма да е никак малък. Може дори да се окаже, че ще бъде неефективно да предприемате стъпки за преразглеждане на лихвените условия, особено ако разликата в лихвите е минимална. Трябва много добре да обмислите подобна стъпка.

Също така, имайте предвид, че с обслужващата Ви банка може да договорите индивидуални лихвени условия. Ако получите оферти от други банки с по-ниски лихви, то може да се опитате  на база на тях да договорите конкретни лихви по Вашия кредит, а не да получите стандартните, при които банката кредитира към момента на запитването Ви. Включително може да обмислите и въпроса за рефинансиране, ако условията са изключително благоприятни.

Това, обаче е въпрос на много изчисления и пресмятане до какъв ефект ще доведе едно предоговаряне или рефинансиране.

Всичко това може да направим за Вас напълно безплатно. Ще Ви помогнем в избора на оферта и банка за рефинансиране. Ще Ви съдействаме в целия процес, за да получите най-добрия кредит при изгодни условия. Отправете запитване в сайта ни и ще се свържем с Вас.

 

 

Подай запитване >>>

 

Необходимо ли е попълване на молба за предоговаряне на ипотечен кредит?

 

В случай, че банката няма образец на молбата за предоговаряне, то може да оформите такава в свободен текст. Подробно и детайлно опишете искането си, за да не се получи недоразумение. Преди да подадете молбата я обсъдете с кредитния консултант. Задължително уточнете причината поради, която желаете предоговаряне на условията по заема, както и евентуално рефинансиране, в случай че банката не удовлетвори искането Ви.

Огледайте всички условия по кредита, който ползвате. Ако има и други условия, които искате да промените, то може да се възползвате едновременно с промяната на лихвата. Така може да спестите време и пари.

 

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

 

Сравнете всички кредити онлайн:

 

 

Полезни кредитни калкулатори