Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Кредити за учители

Преференциални кредити за учители и преподаватели


Учителите са предпочитана категория за финансиране от банките и кредитните компании. Като държавни служители за тази група потенциални кредитополучатели са разработени специални кредитни продукти с различни преференциални условия.

 

Банкови кредити за учители и преподаватели


Конкурирайки се по между си, всяка банка предлага специални условия за финансиране на преподаватели. Учителите могат да се възползват от кредитните продукти разработени специално за тях, тъй като ще ползват кредит при редица облекчени условия.
Облекченията освен, че се изразяват в по-малък набор от документи необходими за разглеждане на кредита и по-бърз процес по одобрение, също така получават ценови условия, които са изключително атрактивни спрямо стандартните условия. Разликата в лихвата достига между 2-3%, без такса за разглеждане и намалени такси за откриване и обслужване на разплащателна сметка, от която се обслужва кредита.

 

 

Ипотечни кредити за учители и преподаватели


Ако сте учител и планирате закупуване на жилище, имот или ремонт, за който ще ползвате ипотечен кредит, трябва да знаете, че тези кредити се характеризират с редица предимства.
Предимствата са по отношение на:
- максималният размер на кредита, който може да бъде по-висок от стандартните кредити;
- по-дълъг срок на кредита;
- допустим по-висок процент на задлъжнялост.

Всичко изброено не е за пренебрегване и може да Ви позволи по-голяма гъвкавост при реализиране на проектите Ви. По този начин ще може да си позволите да ползвате по-голям размер ипотечен кредит като се допуска по-дълъг срок на погасяване и по-висока задължнялост.
При нас може да получите безплатна консултация и възможност да получите преференциални условия от всички представени банки. Вижте и заявете съдействие за получаване на най-изгодните оферти и избор на най-добрия кредит за учители.

 

 

Потребителски кредити за учители


Необоходимо е да отговаряте на предварително определени от банката условия, като всяка институция определя какви да бъдат те. Най-общо са изискванията са за минимален стаж като преподавател и постоянен трудов договор. Минималният размер на потребителския кредит е 500 лв. и може да достигне до 60 000 лв. Потребителските кредити за учители се отпускат при облекчени условия – малък набор от документи (искане и лична карта), отговор в рамките на 1 ден и получаване на средствата по сметка в същия ден. Няма изискване за поръчителство. Може да бъде потърсен поръчител, ако банката прецени, че има рисков фактор. Обикновено не се търси поръчителство, тъй като заплатите се превеждат редовно по сметка в банката и рискът за неплащане е минимизиран от гледна точка на банките и кредитните компании.
В нашия кредитен портал може да сравните всички представени кредитни оферти за потребителски кредити.
Вижте и отправете запитване за преференциален потребителски кредит за учители.

 

 

Бързи кредити за учители


Учителите могат да се възползват също така и от бързи кредити – одобрение максимум до 1 час, без документи за доход и поръчители и незабавно получаване на парите.
При нас може директно да сравните всички оферти и за минута да подадете онлайн запитване за бърз кредит с приоритетно бързо одобрение.

 

 

Вижте къде са най-изгодните оферти, калкулатори и полезни инструменти

 

 

 

Консултация за ипотечен кредит за учители

 

 

Полезни кредитни калкулатори

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем можете да получите?

 

 

Кои банки отпускат най-изгодните ипотечни кредити:

 

 

Оферти за банкови потребителски кредити:

 

 

Бързи кредити - заяви онлайн:

 

 

Безплатно съдействие за ипотечни кредити