Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Кредити за пенсионери по болест

Освен небанковите финансови институции и банките предлагат кредити на пенсионери и на пенсионери по болест.

 

Какви са условията за получаване на кредити от пенсионери по болест?


Важна е възрастта на кредитоискателя при изтичане срока на кредита. Различните институции имат различни изисквания, но кредитополучателят не може да бъде повече от 75 години при падежа на кредита.
Задължително условие е пенсията да бъде превеждана по сметка в банката.
Размерът на кредита може да бъде от 100 лв. до не повече от 10 000 лв.
Таксата за разглеждане на искането обикновено е минимална и се допуска да бъде платена при отпускане на кредита.
Възможен е гратисен период за плащане на главницата до 3 месеца, след което влиза в сила погасителният план приложен към договора за кредит.

 

 

Документи за кандидатстване


От гледна точка на документи процедурата е облекчена. Изисква се лична карта и документ удостоверяващ размера на пенсията. Такъв документ може да не бъде представян в случай, че до момента на кандидатстване пенсията се превежда в същата банка, в която кандидатствате за кредит.
Останалите документи са искане за кредит и декларации, които подписвате в офис на банката.
Ако сте пенсионер и в същото време работите е добре да представите и документ за дохода, за да може да бъде калкулиран при изчисляване на задлъжнялостта. Това ще Ви позволи да кандидатствате за по-голям размер кредит в случай, че имате нужда от такъв.

 

 

Бързи кредити за пенсионери


Процесът по разглеждане и одобрение на кредит за пенсионери от небанковите финансови институции е още по-облекчен. Достатъчна е лична карта и документ за пенсията. Обсъждате искането с кредитния консултант и след въвеждане на информацията в рамките на 1 час може да получите парите по сметката си.
Важно е да уточните при какви условия ще бъде отпуснат бързият кредит и какъв е погасителният план. Срокът за погасяване на кредита не може да бъде повече от 18 месеца за разлика от банките, където може да бъде договорен срок до 5 години.
Освен това е от съществено значение има ли изискване за застраховка и при какви условия може да бъде сключена.

 

 

Ипотечен кредит за пенсионери


Както споменахме по-горе основното ограничение за кредитиране, ако сте пенсионер е възрастта при изтичане срока на кредита.
Друг важен момент, който трябва да знаете е, че банките не допускат задлъжнялост по-висока от 60%. Това означава, че месечните задължения не могат да бъдат повече от 60% от месечния доход. Като в дохода се калкулира, както пенсията, така и допълнителните доходи, в случай че получавате такива.
Ипотечните кредити обикновено са с големи размери, а за да докажете добра кредитоспособност трябва да може да докажете доходи от трудово или друго правоотношение.
Не е за пренебрегване възможността банката да поиска включване на солидарен длъжник или поръчител по кредита. Освен, че ще получавате пенсията си и/или допълнителния доход по сметка, то може да Ви бъде потърсен и поръчител. В процеса на разглеждане на кредитното искане е възможно да бъде поставено такова условие. Ето защо е добре предварително да помислите може ли да осигурите такъв, за да не се окаже, че едно такова условие ще Ви попречи да финализирате сделката.
Важно е да знаете дали банката ще може да Ви предложи застраховка Живот, тъй като сте пенсионер по болест. Тя е задължителна независимо дали е за сметка на кредитополучателя или на банката, но има и определени условия въз основа, на които се сключва полица. Съществен момент е дали ще покриете изискванията, за да бъдете застрахован и при какви условия. Ако банката не може да Ви застрахова, то трябва да имате резервен вариант и да осигурите застраховка.
При нас може да получите безплатна консултация и информация за условия от всички представени банки. Вижте и заявете съдействие.

 

 

Сравни и кандидатствай директно от нашия кредитен портал

 

 

 

Полезни кредитни калкулатори

 

 

Изчисление на ГПР

 

 

Какъв кредит можете да получите?

 

 

Сравнение на офертите за потребителски кредити:

 

 

Бързи кредити - сравни и заяви онлайн: