Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Кредити за хора с увреждания с ТЕЛК

Какви са вариантите за получаване на заем от хора с увреждания или с ТЕЛК?


В случай, че имате нужда от средства бързо и в същото време сте категоризирани с решение на ТЕЛК, то може да получите кредит от небанкова финансова институция или от банка.

 

 

Бързи заеми за кредитополучатели с ТЕЛК


Фирмите за бързи кредити лесно и бързо разрешават и отпускат кредит, тъй като пенсията която получават хората с ТЕЛК решения е регулярна. В същото време размерът на пенсията е минимален, което от своя страна ще доведе до възможността за отпускане на по-малък кредит.

ТЕЛК решението не се проверява затова единствената проверка, която прави институцията, към която сте се насочили е за кредитна история. В случай, че имате лоша кредитна история, то кредит не може да бъде отпуснат. Тази проверка се прави на момента и съответно, решението за кредит се взема веднага. При положителен отговор, получавате парите веднага.

Добре е да прецезирате размера на кредита, тъй като колкото повече е отсрочен във времето, толкова по-голяма лихва ще сте платили в края на периода. Ето защо е добре кредитът да бъде взет за по-кратък срок.

 

 

Потребителски и ипотечни кредити от банки


Ако желаете да получите кредит от банка трябва да сте наясно, че ще трябва да подготвите комплект от документи, които задължително се изискват. Първоначално с подаване на искането за кредит освен ТЕЛК решението се представят и документи за дохода. Ако получавате доходи по граждански договор, наем или почасова работа, то тези постъпления ще бъдат взети под внимание при определяне размера на кредита.
В случай, че кандидатствате за по-голяма сума, то документите за тези доходи са задължителни, за да може да докажете по-добра кредитоспособност и кредитът да Ви бъде отпуснат.

Важно е да знаете, че от значение е и процентът на работоспособност определен в ТЕЛК решението. За банката това е важно от гледна точка на възможността Ви да работите и да получавате допълнителни доходи. Това е така, тъй като в повечето случай банките вземат под внимание сумата получавана на база на ТЕЛК решението, но се абстрахират от нея, когато изчисляват възможността за погасяване. Целта е да минимизират риска от неплащане в случай че дойде момент, в който кредитополучателят ще разчита единствено на средствата получавани във връзка с освидетелстването на ТЕЛК. Банките приемат този доход като регулярен и сигурен, но от друга страна като второстепенен.

Независимо за какъв вид кредит кандидатствате е добре да си направите и застраховка Живот за срока на кредита. Обикновено банките предлагат застраховка към всеки кредит, но в случай, че откажат да Ви застраховат може да потърсите индивидуална оферта от застраховател. Застраховката ще бъде съобразена с параметрите на кредита и ще покрива рискове от заболяване и злополука. Разходът по застраховката ще бъде в процентно съотношение от размера на кредита и ще увеличи месечното Ви задължение, но пък гарантира известна сигурност.

В случай, че имате нужда от съдействие при избор на финансова институция може да заявите безплатна онлайн консултация с нас.

 

 

Сравни и кандидатствай онлайн

 

 

 

Полезни кредитни калкулатори

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем можете да получите?

 

 

Оферти за банкови потребителски кредити:

 

 

Бързи кредити - заяви онлайн: