Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Покупка на имот с ипотека

Закупуване на имот с ипотека – какво трябва да знаем?

 

Харесали сте точно определено жилище и искате да го закупите? Оказва се, че върху него има вписана ипотека. Как да постъпите и какво да предприемете, за да бъдете защитени при покупка на имот с ипотека?

Наличието на ипотека върху имот не е пречка да се направи покупко-продажба. Всяка банка е имала подобни случаи в практиката си и това не е нещо ново. Има определени правила, които се спазват, за да се избегнат всички рискове при покупката. Предварително задължително уточнете с продавача:

  • Ипотеката в полза на коя банка е;
  • Какъв е остатъчният дълг по кредита, по който е вписана ипотеката;
  • Кредитът погасява ли се редовно;
  • Каква е общата дължима сума, след превода на която ще се заличи ипотеката.

 

 

Всички тези въпроси са изключително важни, за да се даде отговор дали е възможно покупката да бъде финансирана и при какви условия. На базата на тази информация банката ще може да структурира ипотечния кредит. Важен е въпросът с остатъка по кредита и дали покупната цена на имота ще е достатъчна, за да се погаси кредита и съответно да се заличи ипотеката.

 

Още в предварителните разговори уточнете дали кредитът е редовно обслужван. Ако има просрочие, то е възможно дължимата сума да е по-голяма и тогава трябва да изясните какви са възможностите продавача да погаси цялата сума, за да се заличи ипотеката.

 

 

Заяви безплатна консултация >>>

 

Каква е процедурата за покупка на имот с ипотека?

 

Независимо от това какъв вид ипотека е вписана договорна или законна процедурата при покупка на имот с ипотека е идентична.

Задължително трябва да изискате писмо ангажимент от банката на продавача. В това писмо освен, че банката описва точния дълг, се ангажира, че при превода на дължимата сума ще предприеме действия за заличаване на ипотеката. Това писмо е изключително важно, тъй като на базата на него се структурира и одобрява ипотечният кредит на купувача.

 

В договора за кредит са фиксирани конкретни суми и срокове, в които следва да се извърши превода на суми от кредита. След подписване на договора за кредит се изповядва сделката и се извършва покупко-продажбата. В същия ден подписаните документи при нотариус се внасят за вписване в Агенция по вписванията.

 

На практика банката на купувача вписва поредна ипотека. След като вписването се удостовери със съответните документи от служба по вписванията, банката извършва превод на точната сума на продавача. При постъпване на цялата необходима сума за погасяване на действащия кредит, банката на продавача извършва погасяването. Веднага след това предприема действия за заличаване на ипотеката. Самото заличаване отнема няколко дни, тъй като отново се извършва в Агенция по вписванията.

 

Възможно е да има сума от кредита, която може да се усвои след като банката стане първи по ред кредитор и вписаната в нейна полза ипотека е единствена. Това може да се види от издаденото удостоверение след заличаването.

 

Какви са рисковете при покупка на имот с ипотека и възбрани?

 

Едно е да купите имот с учредена договорна ипотека и съвсем друго с наличие на ипотека и възбрани. Ако при покупка с ипотека рисковете са минимални и могат да бъдат избегнати, то при наличие на възбрани нещата изглеждат по съвсем друг начин.

 

Трябва да имате информация освен за ипотеката и за възбраните и то ще ви бъде необходима подробна информация. Направете задължителна консултация с юрист на банката, за да уточните възможно ли е финансиране при наличие на възбрани. Ако е възможно финансиране как ще бъдете защитени. Не бързайте да предприемате стъпки за покупка, докато не уточните всички детайли. Подобна сделка е доста рискова, а и ще отнеме повече време. Имайте предвид всички тези подробности и преценете склонни ли сте да предприемете подобна покупка.

 

По всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит и получаване на изгодни условия подайте запитване в кредитния ни портал. Ще направим сравнение на офертите на банките, за да може да изберете най-изгодната. Ще получите безплатна консултация как да изтеглите изгоден ипотечен кредит и да избегнете всички потенциални рискове.

 

 

Най-изгодните ипотечни оферти

 

 

Ето някои предложения за кредити с лесно разрешение:

 

Виж всички кредити и заяви онлайн

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

Кои банки отпускат най-лесно ипотечни кредити:

 

 

Сравнение на условията по потребителските кредити:

 

 

Заяви получаване на бърз заем:

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

 

Небанков ипотечен кредит