Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Нотариални такси – ипотека

Нотариални такси при ипотека

 

Какви са разходите, които ще направите при вписване на ипотека? Тези разходи не са за пренебрегване, тъй като формират значителна сума. Затова трябва да знаете размера на таксите, за да бъдете подготвени и да ги осигурите.

 

 

 

Калкулатор нотариални такси при вписване на ипотека

 

За изчисляване на нотариалните такси при ипотека може да ползвате калкулатор за таксите. В интернет пространството има различни калкулатори. За да може да направите съответните изчисления трябва да знаете сумата на материален интерес. Това е сумата, на която ще се изповяда сделката. Определя се от различни фактори. Информация за размера може да получите от банката. В зависимост от спецификата на сделката може да се опитате да договорите по-ниска сума, за да може да заплатите и по-ниски нотариални такси. Дали е възможно да бъде договорено ще стане ясно след като отправите запитване към банката.

 

След като знаете каква ще бъде сумата на материалния интерес може да потърсите информация от нотариуса. По този начин ще получите точната сума на таксите, която следва да заплатите. Най-късно в деня на ипотеката преди изповядване на сделката трябва да заплатите дължимите такси. Вземете задължително платежно нареждане от банката с подпис и печат. Така ще удостоверите направеното плащане.

 

Нотариален калкулатор при ипотека

 

Ако ползвате нотариален калкулатор трябва да сте наясно каква ипотека ще бъде вписана – законна или договорна. При двете ипотеки се дължат различни нотариални такси. Затова, освен материалният интерес, трябва да знаете и вида на ипотеката. Обикновено при покупко-продажба се вписва законна ипотека. Но, за да бъдете сигурни по-добре потърсете информация от банката. В този случай следва да заплатите и местен данък. Ползвайте калкулатор, който изчислява и размера на данъка. Всички тези изчисления ще ви дадат ориентир за таксите. Ако искате да знаете точният размер, то се обърнете към банката или нотариуса.

 

Заявете безплатна консултация в кредитния ни портал и ще получите пълна информация по всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит. Не само ще ви консултираме безплатно, но и ще ви представим офертите на всички банки, както и сравнение помежду им. По този начин ще може да изберете най-добрия и изгоден ипотечен кредит.

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

 

Кредитни калкулатори

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит: