Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Какво е ипотечен кредит?

Ипотечен кредит

 

Ако ви предстои теглене на ипотечен кредит е добре предварително да се информирате за особеностите и важните моменти при отпускане на кредита. За какво да внимавате и къде да съсредоточите усилията си, за да получите изгодни условия. Всичко това е важно, защото със сключване на договор за ипотечен кредит се обвързвате дългосрочно и условията по кредита в никакъв случай не бива да ви затрудняват.

 

 

 

Вариантите за получаване на ипотечен кредит са два:

  • За покука на имот – такива са жилищните ипотечни кредити. Тези кредити се отпускат за покупка на жилище или неговото построяване. В зависимост от целта на кредита, т. е. дали се закупува готово жилище или е в процес на изграждане се определя и структурата на искания кредит.
  • Ипотекиране на собствен имот – имате имот, който да ипотекирате и срещу него банката ще отпусне кредита. Имотът може да бъде и на трето лице, което е съгласно да заложи имота си в полза на банката. Подобни взаимоотношения са много деликатни. До такъв вариант може да прибегнете, ако собственикът на имота е ваш много близък.

 

Всеки един ипотечен кредит има специфики, за които трябва много да внимавате и да потърсите допълнителна информация. Консултирайте се предварително, защото е важно освен да договорите добри условия по кредита и да отговаряте на изискванията на банката. Такава консултация може да направите с кредитен консултант. Ползвайте нашите безплатни услуги като заявите консултация в сайта ни. Ние ще се свържем с вас, за да обсъдим искането ви и да намерим най-доброто решение спрямо необходимостта от финансиране.

 

 

Заяви безплатна консултация >>>

 

Ипотечен кредит - изисквания

 

Информирайте се за това на какви условия трябва да отговаряте, за да ви бъде отпуснат кредит. Не е важно само наличието на обезпечение по кредита, за да получите искания кредит. Банките разглеждат доходите, кредитоспособността, кредитната история, извършват цялостен анализ на възможността за погасяване на кредита и на база на всичко това включително и обследване на обезпечението вземат решение за отпускане на кредит.

 

Всяка банка следва кредитната си политика и след анализ на всички показатели и в случай, че кредитоискателят отговаря на изискванията, взема решение да отпусне кредита. Всичко се прецизира, тъй като банката не желае да има кредити, които не се връщат редовно. Затова, когато се налага да прави изключение по дадено искане, то трябва да бъде подкрепено със съответните аргументи. С други думи, ако кредитоискателят не отговаря на всички условия и за да се отпусне кредита се налага да се допусне изключение от правилата, то трябва да има конкретна причина за това , а и също така как ще може да се компенсира подобно изключение.

 

Детайлите, които трябва да бъдат съобразени, за да бъде отпуснат ипотечен кредит са много. За да получите изгодна оферта едновременно трябва да договорите ценови условия и да отговорите на условията на банката. Ако по искания кредит се налага да бъдат правени изключения, то трудно ще може да се постигнат и добри цени. Всичко е въпрос на предварителна преценка на възможностите.

 

За да бъдете сигурни, че ще постигнете добри условия за кредит, отправете запитване към нас. Ние ще ви консултираме по въпросите за теглене на ипотечен кредит и ще ви помогнем да изберете най-изгодната оферта.

 

Какво е ипотека и нейното значение?

 

Накратко може да кажем, че ипотеката е акта на вписване на обезпечение в полза на банката, срещу което получавате кредит.

 

Обезпечението е един от основните фактори при ипотечните и жилищни заеми. Размерът на кредита се определя освен на база доходите на кредитоискателя и на база на обезпечението. Възможно е доходите да са много добри и кредитоискателят да отговаря на всички изисквания на банката, но ако обезпечението не е достатъчно и не отговаря на политиката на банката, то такъв кредит може да бъде отказан. Не пренебрегвайте въпроса за обезпечаване на кредита.

 

До самата ипотека се стига на по-късен етап, когато вече кредита е одобрен и договора е подписан. Сделката се изповядва при нотариус като се заплащат съответните нотариални такси за това. След изповядване на сделката, подписаните документи се внасят от нотариуса в Агенция по вписванията. В указаните срокове службата по вписване издава удостоверение за тежести, на базата на което може да се предприемат стъпки за усвояване на средства от кредита. Усвояване се допуска само, ако са изпълнени всички поставени условия от банката. Затова, трябва да сте наясно при какви обстоятелства и кога може да ползвате суми от кредита.  

 

По всички въпроси свързани с тегленето на ипотечен кредит се консултирайте с кредитен консултант. Отправете запитване към нас и ние ще отговорим на всичките ви въпроси.

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

 

Вижте най-добрите оферти:

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР