Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Изповядване на сделка с ипотека

Какво е важно да знаете за изповядването на сделка пред нотариус?

 

Искате да сте наясно с особеностите за изповядване на сделка, за да се предпазите от евентуални рискове? За да протече гладко целият процес по изповядване на сделката е необходимо да обърнете внимание на няколко съществени момента:

  • Изяснен статут на имота – трябва да има ясна проследимост на собствеността и наличие на всички предходни документи за собственост за изясняването й.
  • Изрядност на документите на имота – всички документи по имота трябва да съответстват с документа за собственост. Ако има разминаване на площ, адрес, граници и други дори и технически допуснати грешки, следва да се отстранят преди ипотеката. При неточност на в документите нотариуса ще откаже да изповяда сделката. Осигурете всичко необходимо предварително, за да разполагате с достатъчно време, ако се наложи да се правят корекции и уточнения.
  • Такси – уточнете размера на нотариалните и държавни такси за изповядване на сделката и вписване на ипотека. Сумата не е малка, тъй като се изчислява на база материален интерес, затова е добре да имате предварително информация. Таксите трябва да бъдат заплатени преди сделката.
  • Ипотека – прочетете проекта на ипотеката и коментирайте всички въпроси и неясни точки с нотариуса или с банката. Не трябва да имате съмнения и притеснения по отношение на документите, които ще подпишете.

 

 

 

Какви са необходимите документи за изповядване на сделка?

 

Задължителен документ е удостоверението за липса на задължения. Издава се от НАП и е валидно 1 месец. Ако не е ясно кога ще бъде сделката е добре да го извадите след уточняването й, за да не се наложи да изваждате повторно удостоверението.

 

Още при разглеждане на ипотечния кредит трябва да представите предходните документи за собственост, данъчна оценка и скица на имота. След като банката ги разгледа може да възникне необходимост да набавите и други документи в зависимост от статута на имота. Възможно е да са необходими и документи свързани със строителството, както и различни разрешителни. Това, обаче може да стане ясно след като се разгледат първоначално поисканите документи.

 

Задължително условие е в данъчната оценка да не фигурират задължения. Ако има такива, то следва да бъдат платени и да бъде извадена нова данъчна оценка, в която е видно, че всичко е платено. С наличието на задължения не се изповядва сделка.

 

В деня на сделката при нотариус освен продавача и купувача присъства и представител на банката. Нотариуса чете сделката пред всички и след като всичко е изяснено и има съгласие от от страните по сделката следва подписване на нотариалния акт. След приключване на сделката, нотариуса внася в служба по вписванията документите за отразяване на покупко-продажбата и ипотеката.

 

Когато ипотеката е надлежно учредена и банката получи удостоверение за тежести, което потвърждава вписването, се пристъпва към усвояване на кредита.

 

За да бъдете спокойни, когато предприемате стъпки за теглене на ипотечен кредит отправете запитване в сайта ни. Ние ще ви консултираме напълно безплатно по всички въпроси и ще ви помогнем да изберете най-изгодната оферта за ипотечен кредит между всички банки.

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

Сравнение на всички кредити онлайн:

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит