Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотека и кредит - различия

Кредит с ипотека

 

Ще теглите ипотечен кредит и искате да имате повече информация за кредита и ипотеката? Когато предварително сте запознати с условията за отпускане и начина на реализиране на ипотечен кредит няма да бъдете неприятно изненадани в процеса на отпускане на кредита. Разгледайте условията, при които се отпускат кредитите и изискванията, на които трябва да отговаряте. Ползвайте кредитен консултант, който ще Ви помогне във всеки един етап на сделката.

 

 

 

Отправете запитване в сайта ни, ние ще ви представим цялата необходима информация от всички банки. Освен това ще ви консултираме напълно безплатно. По този начин ще спестите време и нерви и ще имате спокойствието във всеки един момент в процеса на разглеждане и отпускане на кредита.

 

Заяви безплатна консултация>>>

 

Каква е разликата между кредит и ипотека?

 

За да бъде отпуснат ипотечен кредит задължително трябва да бъде вписана ипотека. Кредитът се обезпечава с имот, който следва да бъде ипотекиран в полза на банката кредитор. Чрез ипотеката собственикът на имота дава съгласието си той да бъде заложен с цел получаване на определена сума под формата на кредит с предварително договорени условия.

 

Какъв е процеса по отпускане на кредит и учредяване на ипотека?

 

Задължително разгледайте офертите на банките за ипотечни заеми. Всяка банка има определени промоции и кампании с преференциални условия. Вижте внимателно всички условия и изисквания и едва тогава изберете банка, която искате да ви финансира.

 

След като сте избрали банката, следва да договорите конкретни условия по кредита и да подадете всички необходими документи за разглеждане на кредит. Задължително се извършва оценка на имота, който предоставяте като обезпечение. Трябва да разполагате с всички необходими документи за имота и статута му да бъде изяснен, за да може да се ипотекира.

 

При одобрение на кредита следва подписване на договор за кредит. Прочетете внимателно договора и обсъдете всички неясни точки от него. Ползвайте мнението на независим кредитен консултант, за да бъдете абсолютно сигурни преди да подпишете документите.

 

Веднага след подписване на договора за кредит може да бъде учредена ипотеката. Вида на ипотеката зависи от целта на кредита – покупка на имот, рефинансиране, обединяване на задължения, текущи нужди, ремонт и други. Всички документи по ипотеката са предварително подготвени от банката и съгласувани с нотариуса по сделката. С проект на ипотеката също може да се запознаете предварително. Нашият съвет е да изискате от банката ипотеката, за да може да разгледате документа, който ще подпишете пред нотариус.

 

Изповядването на сделката се извършва при нотариус в присъствие на представител на банката отпускаща кредита. Следва вписване в Агенция по вписванията. След издаване на удостоверение с вписана в полза на банката ипотека се разрешава ползване на средства от кредита.

 

Самата ипотека е актът въз основа, на който може да ползвате исканата и одобрена сума под формата на заем. Затова, ипотеката трябва да бъде надлежно учредена и да бъдат спазени всички изисквания на закона. Само с наличие на коректно вписана ипотека ще може да ползвате и кредита.

 

Как се отпуска кредит чрез ипотека?

 

Вариантите за отпускане на кредит чрез ипотека са два:

  • За покупка на имот – купувате имота, като едновременно с покупката се учредява ипотека.
  • Чрез ипотекиране на собствен имот – залагате собствен имот или имот на трето лице и може да получите кредит. Това са т. нар. кредити за текущи нужди. При тях банката не проследява изразходването на средствата. На практика може да ползвате парите без да е необходимо да доказвате конкретна цел на искането Ви.

И при двата варианта трябва да докажете доходите си и възможността за погасяване на исканата сума. Също така, имотът предложен за обезпечение трябва да отговаря на всички изисквания на банката, за да може да бъде ипотекиран.

 

При отпускането на ипотечен кредит има редица особености и конкретни изисквания. Бъдете внимателни, когато договаряте условията по кредита. Дългосрочно се обвързвате с банката и трябва да получите условия, които няма да ви затрудняват да изплащате кредита си редовно.

 

Заявете безплатна консултация и ние ще ви помогнем в целия процес до получаване на заема. Ще си осигурите спокойствие и получаване на най-изгодни условия за ипотечен кредит.

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

Най-изгодните ипотечни оферти

 

 

Ето някои предложения за кредити с лесно разрешение:

 

Виж всички кредити и заяви онлайн

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

Кои банки отпускат най-лесно ипотечни кредити:

 

Небанков ипотечен кредит