Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит за парцел

Отпускане на заем срещу ипотека на парцел

 

Търсите кредит за покупка на парцел? Банките отпускат ипотечни кредити за покупка на земя, но тези кредити имат своите особености.

  • Важна е целта на покупката – ще строите къща или придобиването на парцела е с друга цел;
  • Ще закупувате урегулиран или неурегулиран недвижим имот – това също е от значение, тъй като, когато става въпрос за урегулиран парцел условията са по-облекчени;
  • Обезпеченост на кредита – при покупка на земя с ипотечен кредит задължително земята се ипотекира, но сама по себе си не е достатъчна, за да обезпечи кредита. Това е така, тъй като банките сконтират пазарната оценка с по-голям процент. Така, че задължително ще трябва да осигурите и друго обезпечение.

 

 

Когато се закупува парцел с цел строеж на къща и искате кредит за покупката на имота, то със сигурност банката ще разгледа цялата инвестиция. Ще направи анализ, както на доходите, така и на инвестицията и на тази база ще вземе решение за отпускане на кредита. Трябва да имате предвид, че ще ви бъдат необходими и съответните калкулации за изграждането на къщата. Когато говорим за покупка на парцел и изграждане на къща, то най-добре е да кандидатствате за отпускане на кредит за цялата инвестиция. Искането ще бъде разгледано, а одобрението ще бъде съобразено с етапите на инвестицията.

 

Преди да предприемете стъпки за теглене на кредит за парцел направете консултация с кредитен консултант и обсъдете какви са възможностите да бъдете финансирани. Отправете запитване в сайта ни и ще получите безплатна консултация по всички въпроси.

 

Как се прави ипотека на парцел?

 

Ипотеката на парцел се учредява по стандартния ред. Предварително е необходимо да представите актуални и коректно оформени документи за парцела. Често пъти се случва да има разминаване в площ или стойност, граници на имота и друг. Огледайте документите и сравнете с документа за собственост. Ако има разминаване трябва да отстраните неточностите, тъй като това ще бъде пречка да се учреди ипотеката.

 

Заедно с подаване на документите за доход осигурете актуална скица и данъчна оценка на парцела. Представете ги в банката заедно с нотариалния акт, за да може юрист на банката да ги разгледа и в случай, че е необходим допълнителен документ да имате време да го набавите.

 

След като кредитът бъде одобрен поискайте проект на договора за кредит и ипотеката, за да може предварително да се запознаете с условията. Уточнете и какви такси следва да заплатите при нотариуса и за вписване на ипотеката в служба по вписванията. След като ипотеката бъде вписана в полза на банката и няма други тежести върху имота, банката ще разреши усвояване на кредита

 

По всички въпроси за покупка на имот с кредит ще ви консултираме напълно безплатно. Заявете онлайн консултация с нас и ще получите съдействие по всички въпроси свързани с тегленето на кредит.

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

 

Най-изгодните ипотечни оферти

 

Сравнение на всички кредити онлайн:

 

 

Небанков ипотечен кредит