Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит с поръчител

Поръчител и съдлъжник по ипотечен кредит

 

Изисква ли се по ипотечен кредит поръчител или съдлъжник? Трудно може да се даде общ отговор на този въпрос. На първо място трябва да се разгледа конкретното искане за кредит, да се направи анализ на показателите и обезпечеността и едва тогава може да се определи необходимостта от поръчителство.

 

 

 

Кога се изисква поръчител по ипотечен кредит?

 

Не е изключено да бъде поставено условие за осигуряване на поръчител, въпреки че става въпрос за ипотечен кредит. Случаите, при които може да бъде поставено такова изискване са:

  • Недостатъчност на обезпечението;
  • Висок рисков профил на кредитоискателя, породен от доходите, кредитоспособността или наличие на текущо закъснение в цкр по други кредити;
  • При доходи от чужбина.

 

За да намали риска, банката изисква поръчител. По този начин си осигурява възможност в случай на закъснение по кредита да има гарант към когото да се обърне за осигуряване на вноската. Поръчителят трябва да отговаря на изискванията на банката – да работи на постоянен трудов договор, да може да докаже доходите си, да има кредитна история без закъснения и добра кредитоспособност. Банката обследва дохода на поръчителя и трябва да е достатъчен, за да може да покрие и вноската по ипотечния кредит в случай на необходимост.

 

Когато търсите поръчител, трябва предварително да го запознаете с изискванията на банката, за причината, поради която банката е поставила условие за поръчителство, както и за условията по кредита. Това е необходимо, за да сте сигурни, че поръчителят няма да откаже да подпише договора за кредит, ако не е запознат с условията. Напълно възможно е да получите съгласието на поръчителя, но ако не е запознат с договора за кредит предварително има вероятност да откаже да се подпише, което ще провали сделката. Затова, осигурете проект на договора за кредит и дайте възможност да се запознае с клаузите. Ако има неясноти ги обсъдете в присъствието на банков служител.

 

Още в предварителните разговори с банката, обсъдете вероятността да бъде изискан поръчител по кредита. Също така и възможно ли е да бъде избегнато подобно условие. Всичко това може да бъде преценено предварително като е ясна структурата на сделката.

 

Отправете запитване към нас и ние ще ви съдействаме за получаване на най-изгодна оферта за ипотечен кредит. Ще ви консултираме по всички въпроси напълно безплатно.

 

 

Заяви безплатна консултация >>>

 

Съдлъжник по ипотечен кредит

 

По отношение на изискването за съдлъжник по кредита правилата са ясни и еднозначни. Когато кредитоискателят има сключен граждански брак, то съпругът/та задължително участва в кредита като съдлъжник. По принцип не се допускат изключения от това правило.

 

Когато кредитоискателят е несемеен или разведен, това се удостоверява със съответните документи и в такъв случай по сделката няма съдлъжник. Ако кредитоискателят е несемеен трябва да представи удостоверение за семейно положение, което се издава от съответната служба към общината. Когато е разведен се представя решението на съда.

 

В случай, че по сделката няма съдлъжник е по-голяма вероятността да бъде потърсен поръчител особено, ако кредитоискателят не отговаря на всички изисквания на банката и са допуснати изключения.

 

Когато разглеждате условията за ипотечен кредит имайте предвид и вероятността да бъде потърсен поръчител. Може ли да осигурите такъв и ако нямате тази възможност то следва да потърсите оферта и банка, при която няма да има подобно изискване. В противен случай ще сте в задънена улица и няма да може да реализирате сделката. По всички въпроси предварително направете консултация с кредитен консултант. Отправете запитване в сайта ни и ние ще ви помогнем в избора на най-добра оферта за ипотечен кредит.

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

Сравнение на всички кредити онлайн:

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит