Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит без трудов договор

Как се отпуска ипотечен кредит без трудов договор?

 

Не работите по трудов договор, но Ви е необходима по-голяма сума кредит? Как може да получите искания ипотечен кредит?

Всички банки разглеждат доходите на кредитоискателите и те са определящи, за да бъде одобрен един кредит. Ако си задавате въпроса защо се разглеждат доходите след като банката вписва ипотека и има обезпечение за по-голяма стойност, отколкото отпуска кредит, то отговорът е, че банките не се стремят към обезпечение. Те не желаят да придобиват обезпеченията по кредитите, които отпускат. За тях е важно да си върнат дадените пари ведно с калкулираните лихви. До обезпечението прибягват в краен случай. Затова на първо място се разглеждат доходите и кредитоспособността и след това обезпечението.

 

 

Какви доходи трябва да докажете, за да получите ипотечен кредит?

 

Не е задължително условие да работите по трудов договор, за да бъде отпуснат ипотечен кредит. Важно е да може да докажете доходите си, както и да се осигурявате съгласно законодателството на страната. Може да получавате доходи от:

  • Граждански договори – ако работите по граждански договори представяте данъчна декларация, за да докажете получения доход през годината, както и трябва да представите самите граждански договори. Проблемът при гражданските договори е, че са краткосрочни и банките не може да ги приемат като дългосрочна постоянна заетост.
  • Наеми – ако получавате наеми, представяте данъчна декларация с декларираните получени суми, както и договорите за наем и документ за собственост на недвижимия имот.
  • Хонорари – в банката се представят данъчна декларация, като е възможно да бъдат поискани и други документи в зависимост от професията на кредитоискателя.
  • Пенсия – ако пенсията постъпва по сметка в същата банка не е необходимо да я удостоверявате. Ако постъпва в друга банка или я получавате по друг начин, следва да предоставите удостоверение от НОИ.

Всеки един начин, по които получавате доходите си има свои специфики при приемането му от банките. Като цяло горе изброените се приемат по-скоро като допълнителни доходи, но има изключения. Например, ако работите на трудов договор на 2 или 4 часа и получавате доходи и по един от изброените начини, то банката ще може да направи различни изключения по отношение на дохода и кредитоспособността. Много е важен моментът с доказване на доходите. Предварително направете консултация с кредитен консултант, за да сте наясно кои доходи по какъв начин следва да ги докажете, както и да направите калкулации за определяне на кредитоспособността и възможността да получите ипотечен кредит.

За тази цел отправете запитване към нас. Наш кредитен консултант ще се свърже с Вас и ще обсъдите всички въпроси и детайли по искането Ви. Напълно безплатно ще Ви консултираме и ще Ви съдействаме за получаване на изгодна оферта за ипотечен кредит.

 

 

 

 

Какви са особеностите при отпускане на ипотечен кредит без трудов договор?

 

Трудно е да се даде определение, което да е валидно за всички случаи за отпускане на кредити, когато кредитоискателят не работи по трудови правоотношения. Всеки отделен случай е много индивидуален и специфичен. Най-общо може да определим следните специфични моменти:

  • Праг на допълнителните доходи – дори да имате добри допълнителни доходи, някои банки са определили сума, която могат да приемат като допълнителен доход. Тази сума може да е фиксирана или да е процент от размера на допълнителния доход, т. е. не може да разчитате изцяло на допълнителния доход, за да получите кредит.
  • Поръчител/съдлъжник – банката може да постави изискване за осигуряване на поръчител или съдлъжник, чийто доходи са по трудов договор и отговарят на изискванията на банката. Предварително трябва да помислите може ли да осигурите поръчител или съдлъжник.
  • Блокиране на вноска – възможен вариант е банката да постави условие и за блокиране по сметката на сума равняваща се на една месечна погасителна вноска с цел по-голяма сигурност в случай на допускане на закъснение по кредита.

Вариант да получите ипотечен кредит е и отпускане на кредит срещу обезпечение. Такъв кредит може да получите само от фирмите за бързи кредити. Ако имате имот, който да ипотекирате, то кредитната компания ще Ви финансира. Разбира се, тези кредити са по-скъпи, тъй като са единствено на база обезпечение. Затова трябва да помислите добре до колко изгодно ще Ви е подобно предложение. Може да направите сравнение на всички оферти в нашия сайт и да отправите запитване към нас. Ние ще Ви консултираме по всички въпроси напълно безплатно.

 

Може ли да изтеглите жилищен кредит без трудов договор?

 

Въпросът с доходите и теглене на жилищен кредит е идентичен с изискванията при ипотечен кредит. Дори и доходите да не са по трудов договор, трябва да бъдат доказани и достатъчни, за да може да бъде отпуснат жилищен кредит. Колкото доходите са по-добри, то може да се договорят и много по-благоприятни ценови условия, при които да получите кредита. Затова, направете проучване за изискванията по отношение на доходите и потърсете вариант да може да ги докажете, за да договорите изгодни условия за заем.

 

Най-изгодните ипотечни оферти

 

 

Сравнение на всички кредити онлайн: