Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит без поръчител

Кредит с ипотека без поръчител

 

Необходим ли е поръчител по ипотечен кредит? Логично е да се питате защо по ипотечните кредити се изисква поръчител при положение, че се вписва ипотека върху недвижим имот.

 

По принцип няма изискване при отпускане на ипотечен кредит да се привлича и поръчител. Понякога банките поставят подобно условие в процеса на разглеждане на кредита. Ипотеката върху имота гарантира обезпечаване на кредита и в случай на неплащане от страна на кредитополучателя банката може да се удовлетвори от имота и да погаси кредита. Привличането на поръчител има за цел банката да се обърне към него в случай на забавяне на плащане от кредитополучателя. Целта на банката е не да се стига до продан на имота, тъй като процедурата е дълга и отнема време, а чрез наличието на поръчител въпроса с допуснато просрочие да бъде решен веднага.

 

 

 

В процеса на разглеждане на кредита банката може да постави условие за поръчител, ако счете, че риска е по сделката е висок. Причина за това може да бъде висока задлъжнялост на кредитоискателя, колебания в доходите, допуснато текущо просрочие или доходи от чужбина.

 

Когато водите предварителните разговори с банката, която сте избрали да ви финансира обсъдете и вероятността да бъде потърсен поръчител. Това е особено важно, ако не може да осигурите такъв. Тогава ще сте изгубили време за набавяне на документи и разглеждане на кредита, а в същото време няма да може да сключите сделката.

 

Ако по кредита има съдлъжник, това не означава, че изискването за поръчител ще отпадне. Целта на банката е да има известна сигурност в случай на допускане на просрочие от страна на кредитополучателя.

 

За да договорите най-добрите и изгодни условия по ипотечен кредит заявете консултация в сайта ни. Ще се свържем с вас и ще обсъдим искането ви. Заедно ще изберем най-добрата оферта от всички банки.

 

Най-изгодните ипотечни оферти

 

 

Най-изгодни ипотечни кредити:

 

 

Безплатна консултация за ипотечен кредит

 

 

Небанков ипотечен кредит