Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Кредити с фиксирана лихва

Сравнение на кредитите с фиксирани лихви

 

Интересът към кредитите с фиксирана лихва нараства и все повече клиенти търсят потребителски и ипотечни кредити с постоянна или непроменлива лихва. От една страна тези кредити са подходящи за лесно планиране на месечните разходи, но също така дават сигурност при промяна на пазарните условия и повишаване на лихвите.
 

 

Kредит с постоянна лихва - какво представлява?

 

Кредитите с фиксирана лихва не е новост на кредитния пазар в България. Най-общо казано, кредит с фиксирана лихва е този вид заем, при който лихвения процент няма да се промени за определен период от време или за целия срок на погасяване на кредита. Този вид заем е познат и като кредит с постоянна, непроменлива или фиксирана лихва.
Фиксирaната лихва е възможен вариант при потребителски кредити, които имат сравнително по-малък период на изплащане, следователно такива кредити могат да бъдат изтеглени и от небанкови институции под формата на бързи кредити.
Що се отнася до възможността за ипотечен кредит с фиксирана лихва трябва да знаете, че може да договорите фиксиран лихвен процент само за определен период от целия срок, в който ще изплащате ипотеката. Вариацията може да бъде голяма - от една, две или пет години, но има и по-дълги периоди до 10 години. Когато се насочвате към кредит с фиксирана лихва, следва да се провери и кога свършва периода на фиксиране на лихвата и как се променя погасителната вноска.

 

Предимства и недостатъци на заемите с фиксирана лихва

 

Основно предимство на заемите с фиксирана лихва е сигурността. При изтеглен заем с постоянна лихва можете да планирате управление на парите си спрямо разходите, които ще отделяте за погасителната вноска. Фиксираната лихва е един вид защита при големи колебания или сътресения на кредитния пазар, както и при непредвидени ситуации свързани с приходите и разходите в семейния или личния бюджет.
Главен недостатък на кредита с фиксирана лихва – невъзможност за промяна при спад на лихвите на кредитния пазар. Тоест когато има период с понижение на лихвите на кредитния пазар, независимо от това, вие като потребител на кредит с фиксирана лихва продължавате да изплащате задълженията си спрямо вече договорената лихва.
При ипотечни кредити много чест вариант е комбинацията от фиксирана лихва за определен период от време с плаваща лихва до края на срока за изплащане. Много популярна е фиксираната лихва при ипотечни кредити, при които кредитополучателят е планувал предсрочно погасяване или рефинансиране на кредита.

 

Kредити с фиксирана лихва:

 

 

Видове кредити с фиксирана лихва

 

Ипотечен заем с фиксиран лихвен процент. Традиционно ипотечните кредити са със срокове за погасяване над 15 или 20 години и правилния избор на кредит е от голямо значение за личния или семейния бюджет. Със сигурност при ситуация, в която обмисляте избор на ипотечен кредит е добре да се консултирате с независим кредитен експерт, защото кредитния пазар е динамичен и предлага различни решения, които може да са изгодни към един конкретен момент, но трябва да бъдат обмислени и с по-дългосрочна перспектива.
Банкови потребителски кредити с фиксирана лихва. В банките напоследък е честа практика да се предлагат кредити с определен период, в който лихвата е фиксирана, като след това се преминава към плаващ или променлив лихвен процент. Предлагат се и оферти за кредити, при които лихвата е постоянна за цялия период на договаора. Използвайте платформата, за да проверите кои банки в момента предлагат потребителски заем с фиксиран лихвен процент, за да разберете повече за актуалните оферти.
Бърз потребителски кредит с фиксирана лихва. Бързите заеми са със сравнително кратък период на изплащане, а освен това по-високия лихвен процент позволява покриване на евентуални промения на кредитния пазар.

 

Какъв вариант да изберете – фиксирана лихва или плаваща лихва?

 

Изборът зависи от много фактори, като основните са свързани с очакванията за покачване или понижение на лихвите, но също така и от приоритетите на кредитоискателя, срока на кредита, политиката на кредитните инстититуции и други.
Когато се затруднявате сами да намерите решение конкретно за Вашия случай, може да се възползвате от консултация при независим експерт. Така по-бързо ще достигнете до решение, кой е най-подходящия вариант за Вас.
При вземане на решение трябва да имаме предвид, че лихвата е само един от факторите за ценообразуване и формиране на крайната цена на кредита. За това трябва да бъдат отчетени и всички други детайли и параметри, които са определящи за общата сума на погасителната вноска и които може да се окажат също толкова важни за крайната сума за плащане.

 

Заяви безплатна консултация за ипотечен кредит

 

 

Сравнение на кредитите с постоянна лихва: