Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Какви кредити ще намерите в Credi Yes

Какви кредити ще намерите в Credi Yes

Бързите заеми се използват от хора на различни възрасти, образование и професии. Целта им е да закрепят семейния бюджет до заплата или за да си позволите някоя непредвидена покупка. Ако сте се спрели на Креди Йес, можете да кандидатствате за заем в над осемдесетте офиса в цяла България. Кредитен консултант ще ви обясни всичко подробно и заедно ще определите датите на падеж. Това можете да направите и онлайн, ако вашето работно време съвпада с това на офисите. Тази небанкова институция се отличава с лоялно отношение, лесна и бърза комуникация и моментално одобрение.

Условия за кандидатстване

За да може да кандидатствате за заем трябва да отговаряте на няколко условия. Първото е да сте пълнолетен български гражданин. Необходимо е да предоставите копие на лична карта. Постоянният доход също е сред задължителните условия. 

Видове заеми от Credi Yes

Тази финансова институция предоставя два вида кредити, за които можете да кандидатствате – ипотечен и потребителски.

Потребителски кредит

Ако имате спешна нужда от пари за някой разход или покупка, можете да се обърнете към потребителските заеми. С тях може и да обедините задълженията, които имате до момента чрез рефинансирането им. Размерът на такъв тип кредит в Креди Йес е от 100 до 5000 лева. Той се използва не само от работещи, но и от пенсионери. Месечните вноски са удобни, а падежните дати са съобразени с вашите желания. Срокът на заема може да бъде от един месец до две години. Вноската не е плаваща, както в други финансови институции, а е фиксирана за целия период. Можете да изберете размера ѝ, така че да е удобна за вас и да не нарушава бюджета ви. Имате възможност да плащате в брой или по банков път.

Ипотечен кредит

Когато имате нужда от повече пари и сумата надвишава 5000 лева, които можете да получите с потребителския заем, Credi Yes предлага ипотечен кредит. Условията за вземане на такъв са:

  • Човекът, който кандидатства, трябва да е пълнолетен и да представи копие на валидната си лична карта – това е задължително условие при всички бързи кредити;

  • Да има постоянен месечен доход – важен момент, който доказва, че имате възможност да изплащате подобен вид заеми и да не попадате в кредитната история на ЦКР;

  • Да обезпечи средствата с ипотекиране на имот 

 

Сумата, която можете да получите е от 5000 лева до 30 000 лева. Срокът за погасяване е до пет години. Лихвата за целия период е фиксирана. Можете да изберете удобна за вас вноска. Сумата може да се усвои по банков път или в офис. Вие избирате и как да изплащате месечните вноски – на място, в брой или онлайн. През целия период на договора ще имате застраховка "Имот".

Бързи кредити от Credi Yes