Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Как се купува апартамент с ипотека

Как се купува имот с ипотека?

 

Вижте какви са спецификите при покупка на имот с кредит и вписана ипотека, как да се предпазите от възможни рискове и как да реализирате сделката си спокойно и без излишни притеснения.

 

В какви случаи се продават апартаменти или имоти с ипотека?

 

Причините за продажба на имот с кредит или ипотека могат да бъдат много, но най-честите случаи могат да бъдат:
• Продажба на жилище или имот закупен с кредит, който се обслужва редовно и без закъснения
• Продажба на жилище или имот закупен с кредит, който има проблеми с обслужването и евентуално може да има начислени наказателни лихви и неустойки
• Апартамент, който се продава от строител, като може земята и правото на строеж да са били ипотекирани с цел получаване на кредит за изграждане на въпросната сграда
• Имоти закупени с инвестиоционна цел – като тук може да има учредена ипотека върху всички апартаменти или обекти (ако има ипотека върху цялата сграда)
• Може имота или апартамента да е с тежести/ипотека във връзка с ползван частен/личен кредит

Внимание: Продажбата на имот на публична продан е предмет на друга тема, тъй като в тези случи има съвсем различни специфики, т.е. тази статия не засяга закупуването на имот от съдия изпълнител.

 

 

За и против покупката на жилище с кредит?

 

Мненията по въпроса дали да закупим апартамен с ипотека са в двете крайности. Като цяло се възприема, че тези жилища са под пазарните цени и желаещия да придобие имот, ще има възможност да го направи при изгодна цена. От друга страна, обаче част от хората, считат че, ако закупят такъв имот, рискуват да бъдат излъгани под някаква форма – да не могат да влязат във владение на жилището, тежестта върху имота да не бъде вдигната и други.
Такъв вид сделки са по-специфични и затова е добре да разгледаме в детайли особеностите.
Ако се интересувате как може да закупите апартамент, върху който е учредена ипотека е добре да сте наясно какви са начините и съответно рисковете да придобиете такова жилище.
Важно е да отбележим, че ще разгледаме въпроси свързани с покупка на жилище с ипотека, преди да бъде стартирана процедура за публична продан, поради необслужване на кредита (темата за покупка на имот от съдия изпълнител е разгледана отделно).

 

 

Какви са възможните варианти за закупуване на жилище или имот с ипотека?

 

• Купувачът закупува имота със собствени средства, които ще бъдат предназначени за погасяване на кредита и съответно вдигане на ипотеката
• Купувачът да встъпи в дълг, т.нар. цесия
• Купувачът да придобие имота чрез кредит от банка, като банката предварително бъде уведомена за характера на сделката

 

 

Какви са рисковете при покуката на имоти с ипотека и как да се предпазите от тях?

 

• Задължението по кредита да е по-голямо от цената, за която придобивате имота. Включително е възможно задължението да е нараснало от просрочия по кредита и съответните наказателни лихви върху дълга. Ето защо е добре да се обърнете директно към банката кредитор и да се уверите какъв е размера на кредита и статута на имота.
• Ако е необходимо да осигурите капаро по сделката, задължително плащането трябва да бъде съгласувано с банката и да се нареди директно по сметката на продавача с конкретното основание или по специална сметка определена от банката кредитор. Това е от съществено значение, тъй като ако по една или друга причина сделката не бъде финализирана, ще имате основание да възстановите платената сума като капаро. Във всички останали варианти ще се наложи да доказвате, че сте авансирали сума по сделката и е възможно да имате затруднения при възстановяване на сумата.
• Дали ипотеката ще бъде вдигната също е един от основните рискове. За да бъде минимизиран този риск, Вие като купувач на имота имате право да поставите условие пред банката кредитор за издаване на писмо ангажимент. С писмото банката поема ангажимента за вдигане на ипотеката след погасяване на задължението. Писменото уверение на банката ще Ви осигури сигурност, че след придобиване на имота, ипокета ще бъде вдигната.
• Много важно е да уточним начина на плащане в предварителния договор за покупко-продажба. Трябва ясно да бъде упоменато, че всички плащания са предназначени за погасяване по кредита. Освен това е необходимо да има и клауза, че при неизпълнение на задължение по договора от страна на продавача, договора може да бъде прекратен и плащането възстановено.

 

 

Какъв кредит можеш да получиш?

 

Опасно ли е закупуването на имот с ипотека и за какво да внимавам?

 

Покупката на жилище с ипотека не е по-рисково от всяка друга сделка по придобиване на имот, тъй като винаги е възможно да възникнат пречки от друго естество, които следва да бъдат проверени и отстранени. Ако превантивно защитите интересите си по всички възможни начини (професионално съдействие, предварителен договор, писмен ангажимент от банката), тогава вероятността да възникнат непреодолими пречки е незначителна. Бъдете внимателни и се защитавайте добре, за да си гарантирате спокойна и успешна сделка.

 

Ползвайте професионален кредитен консултант

 

Ако желаете да закупите имот с ипотека ви съветваме да ползвате професионален кредитен консултант, който може да ви съдейства за първоначални проверки, комуникацията с банката, коректно документално оформление, предпазване от излишни рискове и цялостно безпроблемно реализиране на сделката.

 

Заяви безплатна консултация

 

 

Вижте всички ипотечни кредити: