Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотека на собствено жилище

Вписване на ипотека на жилище

 

Имате собствено жилище и искате да го ипотекирате, за да изтеглите изгоден ипотечен кредит? Банките отпускат кредити, както за закупуване на имот, така и срещу ипотекиране на собствено жилище. Разликата е в структурата на сделката. Кредитите, които се отпускат срещу ипотека на собствено жилище са нецелеви ипотечни кредити, т. е. след вписване на ипотеката, банката отпуска средствата и кредитополучателят може да разполага с тях.

 

 

 

 

Какви са особеностите при отпускане на кредит срещу ипотека на собствен имот?

 

  • Процент на финансиране – финансира се по-нисък процент от пазарната стойност на имота;
  • Лихвен процент – лихвите по тези кредити са малко по-високи от лихвите по стандартните ипотечни кредити;

Тези кредити са по-рискови от гледна точка на банките и това е причината да се финансира по-нисък процент от пазарната оценка при по-висок лихвен процент.

 

Преди да предприемете стъпки за теглене на кредит вижте всички оферти, тъй като има много промоционални кампании. В промоционалните оферти се предлагат по-ниски ценови параметри по кредитите, може да се възползвате и да изтеглите кредит при много добри условия.

Бъдете внимателни, когато договаряте не само лихвените нива, но и цялостните условия по кредита. Възможно е да бъдат поставени редица допълнителни условия. Обмислете добре възможно ли е изпълнението им, за да не се окаже, че в срока на обслужване на кредита не може да изпълните поставено условие. Обикновено при неизпълнение на условия, банките поставят клауза за налагане на санкция. Затова се опитайте да договорите изпълними условия.

 

Заявете безплатна консултация с нас и ще Ви помогнем да изберете най-добрата оферта за кредит. Ще Ви съдействаме в целия процес на разглеждане и одобрение на кредита.

Заявете безплатна професионална консултация >>>

 

 

Как се вписва ипотека на собствено жилище?

 

След одобрение на кредита следва подписване на договор за кредит и вписване на ипотека. Още с първоначалния комплект документи осигурете нотариален акт, скица и данъчна оценка на жилището. След като юрист на банката разгледа документите ще Ви информира необходими ли са други допълнителни документи. По този начин, докато искането се разглежда ще може да набавите документи за имота, ако се изискват допълнителни такива.

Нотариалният акт за вписване на договорна ипотека се изготвя от банката и се съгласува с нотариуса по сделката. Запознайте се предварително с акта, за да може да уточните възникнали въпроси.

 

Друг важен момент е заплащане на таксите по ипотеката. Нотариалните и държавни такси никак не са малки по размер. Затова е добре да сте информирани предварително с каква сума трябва да разполагате в деня на сделката. Заплащането е по банков път като трябва да осигурите документ от банката за платената държавна такса за вписване към Агенция по вписванията.

 

В ипотеката се подписват собствениците на имота, т. е. ако е повече от един собственик, то трябва да присъстват всички или съответно да бъде осигурено нотариално заверено пълномощно, в случай че някой от собствениците не присъства.

 

След изповядване на сделката, нотариуса внася документите в службата по вписване с цел отбелязване на ипотеката. След отразяване на вписването, се издава удостоверение за тежести. Въз основа на удостоверението за тежести и при положение, че са изпълнени всички поставени условия по кредита, следва усвояване на средствата. Ако не е договорено друго обикновено банката усвоява кредита и кредитополучателят може да се разпорежда със средствата.

 

За какво да внимавате при ипотека на собствено жилище?

 

  • Ценови условия по кредита – договорете възможно най-ниски лихви и такси по кредита. Ако пазарната оценка на имота е достатъчно висока, а Вие не се възползвате от максимално възможната сума, която може да се отпусне като кредит, то имате пълни основания да преговаряте за по-ниски лихвени нива;
  • Допълнителни условия – обмислете добре поставените условия и се опитайте да ги договорите във вид, който е изпълним и реален за Вас;
  • Застраховка на имота – уточнете с банката за каква застрахователна сума трябва да е полицата и какви рискове да покрива. Потърсете оферта от застраховател, чийто услуги ползвате. Така може да договорите по-изгодни цени на полицата, отколкото ако ползвате застраховката, която банката Ви предлага;
  • Материалният интерес по сделката – уточнете в разговор с банката каква е сумата на материалния интерес и при възможност я сведете до минимум.

За договаряне на условия по ипотечен кредит отправете запитване към нас. Ще Ви представим офертите на всички банки, ще направим сравнение и заедно ще изберем най-добрата. Може да ползвате нашите безплатни услуги в целия процес по теглене на кредит.

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит:

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит