Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит с пълна отговорност

Ипотечен кредит с пълна или ограничена отговорност?

 

Ограничена и пълна отговорност на кредитополучателя е възможна съгласно промените в законодателството, като избора на вида отговорност е предоставена на кредитополучателя.

 

Всички ипотечни кредити

 

Какъв тип отговорност да изберем

 

Какъв тип отговорност сме избрали е от значение, ако се стигне до принудително изпълнение, т.е. ако не погасяваме кредита си в срок съгласно погасителния план, натрупали са се просрочени суми, кредита е класифициран в по-висока група съгласно правилата за необслужвани кредити и следва принудително събиране на вземането от страна на банката.
При ограничената отговорност, за погасяване на кредита банката има право да се удовлетвори единствено от продажбата на ипотекирания в нейна полза недвижим имот. При пълната отговорност кредитополучателите отговарят неограничено с цялото си имущество до погасяване на задължението. Или освен ипотекирания имот в полза на банката, може да се пристъпи към разпродажба на друго имущество, а не само към ипотекираното. В случай, че остане непогасен дълг и след разпродажба на цялото собствено имущество, може да остане и допълнителна дължима сума.

 

Възможна ли е ограничената отговорност на практика или съществува единствено като теоретично понятие?

 

Реално погледнато ограничена отговорност съществува само на теория като възможност. В практиката се прилага пълната отговорност по ипотечните кредити.
 

Защо е така?


Едновремено с въвеждане на двата вида отговорност, банките въведоха и съответни ограничения валидни при избор на кредит с ограничена отговорност. Тези ограничения целят насочване на потенциалните кредитополучатели към избор на кредити с пълна отговорност.

Такива ограничения са:
• По-нисък процент на финансиране – ако при стандартните условия банките финансират между 80-90% от пазарната оценка на имота, то в случай че изберете кредит с ограничена отговорност, банката ще финансира между 40-70% от пазарната стойност.
• По-кратък срок на ипотечния кредит – ако максималния срок при ипотечните кредити обикновено е 35 години, при кредитите с ограничена отговорност този срок е с около 10 години по-кратък.
• Възможно е банката да постави и фиксирана максимална сума на финансиране.
Именно поради тези причини повечето кредитоискатели избират ипотечен кредит с пълна отговорност, за да не бъдат ограничавани от допълнителни параметри и да могат да закупят желаното жилище.

Освен това значение има и друг много важен елемент, а именно лихвения процент. Завишението на лихвата при кредитите с ограничена отговорност най-често варира от 0.5% до 2% в зависимост от процента на финансиране. Колко по-голям е процента на финансиране, толкова и лихвата е по-висока. Включително има банки, които завишават лихвените нива с 3-4% и това са банките, които открито не желаят да финансират сделки с ограничена отговорност.

 

 

На практика ползването на кредити с ограничена отговорност не е популярнo, защото банките нямат интерес да ги предлагат, а за много голяма част от кредитоискателите допълнителните изисквания правят тези сделки невъзможни или неизгодни за реализация при описаните по-горе условия.

 

Изборът на най-добрата оферта за жилищен кредит е по-скоро индивидуално решение, което може да бъде взето след подробно сравнение на възможностите и след изготвяне на индивидуални оферти.

По тези причини при кандидатстване за ипотечен кредит е желателно да ползваме кредитен консултант, който може да сравни най-добрите оферти и да постигне най-добрите условия за клиента от всички банки.

 

Заяви консултация за ипотечен кредит

 

 

Сравнение на ипотечните кредити (вкл. с ограничена и неограничена отговорност):