Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит за сглобяема къща

Можете ли да получите заем за изграждане на сглобяема къща?

 

Все повече хора се интересуват от това дали банките финансират закупуването или изграждането на сглобяеми къщи. Това е така, тъй като изграждането на сглобяеми къщи нараства и съответно стои въпроса дали се предлага ипотечен кредит за сглобяема къща.

 

Може ли сглобяема къща да бъде обезпечение по ипотечен кредит?

 

На първо място е именно въпроса възможно ли е такъв тип къща да бъде приета от банка за обезпечение? Това е важно да бъде уточнено, тъй като при липса на обезпечение няма да има и сделка.
Всяка банка разделя обезпеченията въз основа на няколко критерия и един от тях е типа на строителството. Типа строителство, приемано от всяка банка са изгражданите сгради от тухла/ЕПК и панел. В много редки случай се приема и гредоред, но процента на дисконтиране е много голям и на практика се обезмисля предоставяне на имота като обезпечение.
За банката е от съществено значение колко ликвиден е имота предоставен за обезпечение по кредита. Най-ликвидни са изградените сгради от тухла/ЕПК, съответно и най-висок процент на финансиране предоставят банките именно при този вид строителство.

 

Търсите ипотечен кредит за сглобяема къща?

 

Променящата се градска среда и начини на съвременно строителство е насочено към по-ергономични и нетрадиционни практики. Ето защо на преден план стои въпроса как да финансираме покупка или изграждане на сглобяема къща, какви са вариантите и банките склонни ли са да предоставят ипотечни кредити с такава цел.

Към момента няма банка, която да предлага такъв строго целеви кредит, насочен единствено за покупка или изграждане на сглобяема къща. Но това, че не се предлага като отделен продукт, не означава че не бихте получили финансиране под друга форма. Какво имаме предвид?
 

Вариантите за финансиране са няколко:

• При кандидатстване за ипотечен кредит, банката е наясно, че средствата от кредита ще бъдат използвани за закупуване или изграждане на сглобяема къща. В такъв случай, офертата която бихте могли да получите е отпускане на ипотечен кредит, средствата от който ще бъдат превеждани на траншове директно на фирмата изпълнител. При този вариант обезпечение по кредита ще бъде поземления имот, върху който ще бъде сглобена къщата, право на строеж и банката си запазва правото да постави изискване за допълнително обезпечение в зависимост от процента на покритие. При такъв вид финансиране за Вас като кредитополучатели е важно да определите дали изискванията на банката за обезпечение може да бъдат покрити, какви разходи ще направите за това и предлагания погасителен план съответства ли на възможностите за изплащане.
• Може да кандидатствате за нецелеви ипотечен кредит, като след одобрението му бихте могли да ползвате средствата за закупуване на сглобяема къща. В този случай, условията на банката от гледна точка на обезпечението ще бъдат изпълнени, тъй като Вие ще предоставите ликвиден съществуващ имот, а банката няма да се интересува за какво ще бъдат използвани средствата от кредита.
• Ползването на потребителски кредит също е възможен вариант, но при условие, че необходимата сума за закупуването на сглобяема къща е до размера на максималния за потеребителски кредит, а именно до 50 000 лева. При такъв размер потребителски кредит, обаче банката е възможно да изиска поръчителство от друго лице.

 

 

Варианти за финансиране съществуват, а ако не сте сигурни или убедени дали сте получили най-подходящата оферта, може да се обърнете към кредитен консултант, който ще Ви даде най-добрия съвет.

 

Заяви безплатна консултация

 

 

Вижте сравнение на офертите: