Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит – стъпки

Ако сме решили да си закупим жилище с ипотечен кредит е необходимо да знаем и какви стъпки да следваме. Към какво да се насочим първоначално – да осигурим средствата или да изберем жилище?

Съществените елементи са два – средства и жилище. Ако като купувачи не сме наясно дори и с единия от тях, то покупката ще бъде труден процес. Както осигуряването на средствата, така и намирането на подходящото жилище имат своите специфики и особености.


Важна стъпка при покука на жилище е предварителното съгласуване за одобрение на ипотечен кредит.

Следва да отделим време за анализиране на няколко важни момента:

  • Трябва да изберем подходящ начин на финансиране – това е основния въпрос и трябва да се разгледа и реши с приоритет. Средствата може да осигурим от спестявания или най-често срещания вариант чрез кредит от банка. Жилищното кредитиране е много добре развито и банките предлагат различни оферти и промоции за кредити с ипотека.
  • Трябва да определим размера на финансиране – съществен въпрос е да разграничим възможностите от желана сума и максимална сума, която бихме могли да получим от банката. Банката определя размера на кредита спрямо процента на финансиране. Значение има пазарната стойност на имота определена от независим експерт оценител.  
  • Обезпечение – като обезпечение може да предложим, както закупувания имот, така и съществуващ в зависимост от целта на кредита. Именно в това се крие и основната разлика – ако купувачът притежава имот, който може да ползва като обезпечение, тогава ще разполага с определена сума. В случай, че кредитоискателят не разполага с друг недвижим имот, тогава първо трябва жилището да е избрано и тогава да се прибегне към отправяне на искане за разглеждане на кредит. Това е така, защото именно закупувания имот ще бъде обезпечение по кредита.
  • Трябва да сме наясно с цената на закупуваното жилище и цената на имота предлаган за обезпечение. Ако имота, който ипотекираме е с по-ниска стойност, ще бъде необходимо да получим допълнително финансиране или ако не е възможно, тогава следва да осигурим лични средства. Колкото е по-ниска пазарната стойност на имота служещ за обезпечение (когато ипотекираме имот различен от закупувания), толкова по-голяма ще бъде необходимостта от допълнителни лични средства или кредит.

 

Изборът на имот е важен етап при цялостно структуриране на покупката и финансирането с ипотечен заем.

 

След като сме наясно кое жилище желаем да закупим, може да кандидатстваме за кредит и съответно ще бъдем наясно какъв може да бъде размера на кредита, който може да получим съобразено с процентите на финансиране, които предлагат банките.

Когато стартираме с осигуряване на жилището, съществено значение имат два компонента, които могат да повлияят върху размера на кредита.

  • Степен на завършеност на имота – жилището може да бъде на груб строеж, акт 15 или акт 16. Също така за банките има значение дали строителството е ново или старо. Всичко това са особености, които ще повлияят върху размера на финансиране
  • Типа на строителството – за банките е важно и какво е строителството – панелно, монолитно и т.н. Вида на строителството рефлектира върху размера на креидта.

Трябва да сме наясно и какъв процент самоучастие изискват банките. Ако максимално финансираната сума от банката е 80% от пазарната стойност на имота, то купувачът трябва да осигури останалите 20%.

 

Най-добрият вариант, би бил изборът на кредит и изборът на жилище да вървят паралелно. Разбира се, ако не ни е известна цената на имота, не бихме могли да дадем ориентир на банката за сумата на желания кредит, за да получим и конкретна оферта за финансиране. Обратното също е валидно – ако не сме наясно какъв кредит бихме могли да получим, трудно ще изберем и жилище.

 

Винаги има алтернативи – когато сме наясно, че ще купуваме жилище, бихме могли да получим предварителни оферти за финансиране с различни размери на кредит с цел да се ориентираме до каква цена на жилището банката би могла да ни финансира. Добре е да направим предварителна консултация с цел определяне максималния размер на финансиране според дохода.

 

Заяви консултация за кредит

 

 

Калкулатори за жилищни кредити:

 

Сравнение на ипотечни кредити: