Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит без такса за предсрочно погасяване

Търсите ипотечен кредит без такса за предсрочно погасяване или искате да намалите кредита си?

 

Може да разгледате актуалните ипотечни оферти или да ползвате безплатна консултация за избор на най-подходящия жилищен кредит.

 

Как да направите предсрочно погасяване и едновременно да намалите лихвата си?

 

Имате спестени средства и с тях сте решили да намалите ползвания ипотечен кредит. Може да използвате случая, за да си “сверите часовника” и да проверите, дали може да получите по-изгодни условия от други банки. За целта е най-добре да разгледате всички оферти за рефинансиране на жилищни кредити и да прецените, дали можете да поискате допълнително намаляване на лихвите и таксите.

Вземи безплатни оферти за рефинансиране

 

Кога предсрочното погасяване е без такси?

 

Съгласно нормативните изисквания банката не може да удържа такса за предсрочно погасяване, ако лихвения процент по кредита е плаващ. Такса за предсрочно погасяване може да се удържа, когато по договора за кредит действа фиксиран лихвен процент. Друга особеност е, че баната има право да удържи такса за предсрочно погасяване при ипотечен кредит, ако погасяването се извършва в първите 12 месеца от срока на кредита без значение от вида на лихвения процент (плаващ или фиксиран). За да обобщим – такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит се удържа единствено през периода на действие на плаващ лихвен процент и в първата 1 година на кредита независимо от това какъв лихвен процент действа по договора.

 

Как да предоговорим условията си по кредита след предсрочно погасяване?

Повечето банки предоставят възможността на клиентите си, когато погасяват част от главницата да изберат, дали да се намали срока на кредита или да се намалят погасителните вноски. Ако погасяването на сумата да бъде за сметка на вноската, то остатъка по главницата се разсрочва до първоначално одобрения срок на кредита и така намалявате месечните си вноска. Ако изберете погасяването да бъде за сметка на срока, то вноската по кредита се запазва съгласно действащия погасителен план и срока се съкращава, като тук постигате двоен ефект, защото и допълнително ще намалите сумата на платените лихви за целия период на кредита. По-изгодният вариант е погасяването да се извърши за сметка на срока, т.е. запазвате месечната си вноска съгласно погасителния план, а крайния срок на кредита се измества (съкращава). По този начин ще платите по-малко лихви като абсолютна сума в края на периода.

 

Каква е процедурата при предсрочно погасяване?

Процедурата е много лесна и проста, но все пак може да се обърнете към кредитния инспектор в банката за съгласуване на погасяването. След уточняване на таксата е достатъчно да сте входирали молба за предсрочно погасяване и да сте осигурили сумата по сметката обслужваща кредита. В молбата е добре да уточните и начина на погасяване – съкращаване на срока или намаляване на вноската. Следват ангажиментите на банката да извърши предсрочното погасяване съгласно молбата. Банката не може да откаже изпълнение на молбата независимо от сумата, която желаете да погасите.

Провери има ли по-изгодни кредити?

 

Общо намаление на разходите след погасяване главницата

 

Естествено е намаляването на кредита до доведе и до последващо намаляване на всички лихви, такси и застраховки, които се калкулират върху остатъчната главница по кредита.