Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Договор за кредит - предварително получаване

Какви са важните условията в един договор за кредит и къде да намерите примерен обазец на договор за ипотечен кредит?

 

Още на етапа, в който искаме да решим коя банка да изберем, следва да сме запознати с проекта на договора за кредит и да изискаме образец, за да се запознаем с всички условия, неустойки и специфични клаузи.

 

Кредитоискателите обикновено се интересуват от сумата, която банката може да отпусне, при какъв лихвен процент и каква ще бъде вноската по кредита. Не трябва да забравяме, обаче че има и други важни параметри, на които трябва да обърнем внимание. Също така е добре да поискаме от банката и проектодоговор, с който да се запознаем предварително. Така ще си спестим редица рискове и неприятности, които биха могли да възникнат в процеса одобрение на кредита.

 

Безплатна консултация за избор на банка

 

Кои са важните детайли, на които трябва да обърнем внимание преди подписване на договор за кредит?

 

Всяка банка и кредитна компания има свои образци на договорите за кредит, като тук може да намерите информация за най-важните условия и всичко, което трябва да знаете преди да подпишете договора за кредит.

• Предварително трябва да сме наясно по кредита необходимо ли е сключването на застраховка, какъв вид трябва да е, какво застрахователно покритие е необходимо да има, какви са рисковете, които покрива и какви са нашите задължения по сключване на полицата. След като уточним вида на застраховката, която следва да осигурим е добре да се информираме има ли конкретен застраховател, с който работи банката. Ако банката ни предоставя право на избор на застраховател, то тогава ще може да поискаме оферти от няколко застрахователни компании и съответно да изберем най-добрата оферта. От голямо значение е полицата да е сключена съгласно изискванията на банката, за да не се налага сключване на добавъци към полицата, които освен, че ще ни костват време, но ще ни струват и допълнителни средства.

• Добре е да сме наясно какви са наказателните лихви при просрочие. Разбира се, не получаваме кредит, за да закъсняваме с месечните вноски, но понякога е възможно дори и поради технически пропуск от страна на банката да бъдат начислени наказателни лихви за просрочие. Ето защо е добре да сме информирани какви са те. Всяка банката определя как да начислява лихвите при просрочие и каква е надбавката върху цялата главницата на кредита и/или върху просрочената част. Лихвата при просрочие се фиксира в договора за кредит.

• Таксите по кредита са друг съществен детайл, който заслужава вниманието ни. Таксите могат да бъдат за разглеждане, за управление и обслужване на кредита, такса ангажимент, такса за предоговаряне условията по кредита. Трябва да сме наясно коя такса кога се начислява и дължи, както и какъв е нейният размер. След като калкулираме всички такси по кредита, бихме могли да сме наясно каква е реалната цена на кредита, който ще ползваме.

• В периода на изплащане на кредита е възможно да имаме възможност да погасим част от сумата по кредита предсрочно. Ето защо е добре да знаем може ли да го правим и при какви условия. Когато извършваме частично предсрочно погасяване, имаме право да изберем погасяването за чия сметка да бъде – за сметка на вноската или на срока на кредита. С други думи казано, имаме възможност да запазим вноската по кредита при скъсяване на срока или да запазим срока на кредита с намаляване на вноската. Положителен ефект ще има, ако скъсим срока на кредита. Така в края на периода ще сме платили по-малко лихва като обща сума. Така, че ако кредитополучателят има възможност и доказана кредитоспособност, то препоръчително е да запази месечната си погасителна вноска и да скъси срока му.

• Добре е предварително да се запознаете с договора за кредит. Всяка банка е длъжна да Ви предостави пълната информация касаеща договора за кредит, който предстои да сключите, ако условията са приемливи.

Насочихме вниманието Ви към няколко елемента, на които задължително трябва да обърнем внимание, но е добре предварително да се запознаем с целия договор за кредит. Така няма да пропуснем важни детайли и няма да бъдем изненадани на по-късен етап през периода на изплащане на кредита.

 

Съдействие във връзка с получаване на ипотечен кредит

Винаги може да ползвате професионалните съвети на независим кредитен консултант, който е запознат с условията на банките, детайлите и особеностите в договорите за кредит.

 

Искам да получа безплатна консултация