Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Видове ипотеки

Каква ипотека се вписва по ипотечен кредит?

 

Ще ползвате ипотечен кредит и се интересувате каква ипотека ще бъде вписана? Възможностите са две – законна или договорна. За това каква ще е ипотеката по вашия кредит се определя от много фактори, които трябва да бъдат разгледани и обсъдени с банката.

На първо място определяща е целта на ипотечния кредит. Това каква ипотека ще бъде вписана определя банката съобразено със структурата на кредита.

 

 

Какви са особеностите при видовете ипотеки?

 

Законна ипотека – когато с ипотечния кредит се закупува имот и продажната цена е по-ниска или съответства на сумата на кредита, се вписва законна ипотека. Ако ползвате по-голям размер кредит, то ще бъде учредена договорна ипотека. Такава структура на сделката се одобрява при необходимост от довършителни строителни или ремонтни дейности след покупката. Разбира се, трябва и обезпечеността да го позволява. При подобен тип сделки се съблюдават всички изисквания за обезпеченост и кредитоспособност на кредитоискателя.

 

Договорна ипотека – при предоставяне на собствен имот за обезпечение или имот на трето лице се учредява договорна ипотека. Собственикът на имота дава съгласието си да учреди в полза на банката кредитор ипотека въз основа, на която ще получи исканият размер кредит. Това, че се залага собствен имот не означава, че може да получите кредит в размер, който Ви е необходим. И при този вид ипотека се следват правилата на кредитната политика на съответната банка. Разглежда и се анализира дохода, задлъжнялостта и обезпечението.

Договорна ипотека се вписва обикновено при цел на кредита текущи нужди, обединяване на задължения или рефинансиране.

 

Независимо от вида на ипотеката се запознайте с нотариалния акт и всички документи свързани с вписването. Трябва да разполагате с пълна информация за това какво ще подпишете и какви са задълженията и отговорностите ви. Прочетете условията в договора за кредит преди подписването му и сравнете параметрите с описаното в ипотеката. При неясни условия и неточни клаузи обсъдете всичко с банката.

 

Най-добрият вариант е да получите консултация от кредитен консултант. Така ще имате независимо мнение, което ще ви бъде от полза. Подайте запитване и ние ще ви консултираме напълно безплатно. Ще получите информацията, от която се нуждаете, за да бъдете спокойни, подписвайки договора за кредит и ипотеката. Освен това, ще ви помогнем да направите правилния избор на банка и оферта за ипотечен кредит.

 

Най-изгодните ипотечни оферти

 

Сравнение на всички кредити онлайн:

 

 

Кредитни калкулатори

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит