Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Рефинансиране на много кредити

Може ли да се рефинансират много кредити?

 

Ако имате много кредити и искате да получите по-добри условия, при които да ги връщате, то е добре да обмислите сериозно въпроса. Когато плащате вноски по няколко кредита, месечните разходи със сигурност са много по-големи, отколкото ако рефинансирате всички кредити и плащате по един. Ето защо, трябва да обмислите рефинансиране при подходящи изгодни условия. Как може да стане това?

 

 

 

 

Избери най-изгодния кредит >>>

 

Стъпки за рефинансиране на много кредити

 

  • Разгледайте и проучете предложенията за рефинансиране;
  • Направете точна справка каква сума ще е необходима, за да рефинансирате всички кредити;
  • Направете консултация с кредитен консултант, в която да обсъдите най-добрите възможности за финансиране;
  • Опитайте да договорите конкретни условия с банката, която сте избрали.

След като сте уточнили при какви условия ще получите кредита, трябва да набавите комплект от необходими документи. Задължително ще трябва да изискате официална справка за всеки един кредит по отделно. Трябва да е видно колко е точният остатъчен дълг. На тази база ще бъде определен и размера на кредита.

 

Какви са изискванията за рефинансиране при наличие на много кредити?

 

  • Редовна кредитна история – всяка една кредитна институция винаги първо проверява кредитната история. Това е валидно особено за случаите, при които се иска рефинансиране;
  • Задлъжнялост – кредитоискателят не трябва да има висока задлъжнялост. Задължително задлъжнялостта се изчислява на база новия кредит;
  • Обследване на доходите – необходимо е да докажете доходите си по стандартния ред;
  • Обезпечение – осигуряване на подходящо обезпечение съгласно изискванията на банката.

При разглеждане на конкретното искане е възможно да бъдат поставени и допълнителни изисквания и конкретни условия.

 

Особености при рефинансиране

 

Важен момент е фиксиране на точния дълг. Ако не се определи правилно остатъчния дълг по кредитите е възможно новия кредит да не покрие изцяло другите кредити. Тогава със сигурност ще се намирате в много неизгодна и неприятна ситуация. Ще сте вложили средства, а в същото време няма да може да рефинансирате изцяло кредитите. Когато получавате справки от отделните кредитни компании задължително уточнете дали са описали само главницата или са включени и дължими лихви и такси. Това е съществен момент, за да сте наясно при определяне размера на искания нов заем.

 

Друг важен момент е, че докато новия кредит се разглежда по съществуващите кредити продължават да се начисляват лихви, които ще са дължими при погасяване. Калкулирайте ги и ги имайте предвид.

 

Рефинансирането е дълъг процес и трябва да бъдете особено внимателни, когато става въпрос за много кредити. Прецизно трябва да бъде изчислено всичко – остатъчен дълг, такси и комисионни по кредитите и по искания кредит, дължими лихви и други. За тази цел ще Ви посъветваме да ползвате кредитен консултант. Заявете безплатна консултация в сайта ни и ще получите съдействие по всички въпроси свързани с рефинансирането.

 

Безплатна консултация за рефинансиране

 

Виж сравнение на кредитните оферти и заяви онлайн:

Сравнение на условията на ипотечните кредити във всички банки:

 

Заяви най-изгодната оферта онлайн

Лесно сравнение и избор на кредит. Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

Полезни кредитни калкулатори