Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Прехвърляне на ипотека

Как се прехвърля ипотека?

 

Как може да се прехвърли ипотека и какъв ще бъде ефектът от подобно действие? За да отговорим на този въпрос трябва да е ясно какво се цели с прехвърлянето на ипотеката? Търси се по-добра оферта от банка за рефинансиране или се налага някаква промяна в собствеността?

 

 

 

Възможно ли е прехвърляне на ипотека на трето лице?

 

В срока на обслужване на кредита може да възникне причина, поради която да се наложи прехвърляне на ипотеката. Ако попаднете в подобна ситуация трябва да коментирате с банката кредитор какъв е реда да се направи подобно прехвърляне. Банката задължително ще обследва дохода, кредитоспособността и кредитната история на лицето върху, което ще се прехвърли ипотеката.

 

Също така, трябва да е ясна причината за подобно искане. В молбата до банката следва да опишете всичко детайлно. Подобно разглеждане ще отнеме време. Освен това, юрист на банката следва да даде становище дали и как може да се извърши подобна процедура. Ако сте притиснати от конкретни срокове имайте предвид, че банката няма да се ангажира с бързо разглеждане и одобрение. Все пак това е действие, което може да доведе до известни рискове от гледна точка на банката и затова е необходимо време за уточняване на детайлите.

 

Може ли да се прехвърли ипотека върху друг имот?

 

Възможно е да се направи прехвърляне върху друг имот, но трябва да има основателна причина за това. Все пак банката е одобрила кредита на база предложеният имот върху който е вписана вече ипотека. Оценила е риска и е приела обезпечението. Промяната на обезпечение води до допълнителен риск. Задължително ще се обследва статута му. За тази цел трябва да представите всички документи за имота. Юрист на банката ще ги разгледа и даде становище дали може да бъде прието като обезпечение от правна гледна точка. Следва да се оцени имота и на база на пазарната оценка да се прецени дали е достатъчно като обезпечение. Ако не се покрива кредита в достатъчен размер съгласно правилата на банката, то ще трябва да дообезпечите кредита.

 

В случай, че банката приеме новото обезпечение, следва вписване на ипотека върху него. След като ипотеката бъде учредена ще бъде разрешено да се заличи ипотеката вписана върху другия имот. Това също отнема техническо време, тъй като Агенция по вписванията има конкретни срокове, в които отразява промените.

 

Подобна промяна е предоговаряне на условия по кредита, за което се дължи такса. Проверете размера на таксата за предоговаряне. Калкулирайте нотариалните и държавни такси за ипотеката, както и за заличаване на съществуващата ипотека. Ще се формира значителен разход. Така, че трябва добре да обмислите подобно прехвърляне.

 

 

 

Как се прехвърля ипотека в друга банка?

 

Подобно прехвърляне се извършва в случай на рефинансиране на ипотечен кредит. Всяка банка, която рефинансира кредит има определени правила, които следва. Имотът се проверява предварително за вписаната ипотека. Трябва да набавите всички необходими документи за дохода и имота. Изготвя се пазарна оценка.

 

След като получите одобрение по кредита и подпишете договора за кредит, следва вписване на ипотеката. Рефинансиращата банка ще впише поредна ипотека. След като вписването се извърши и удостовери, банката превежда необходимата сума в рефинансираната банка, която е длъжна да погаси кредита изцяло. Задължение на кредитополучателя е да подаде молба за погасяване и заличаване на ипотеката, тъй като банката само при наличие на средства по сметката няма да извърши погасяването.

 

Когато кредитът е изцяло погасен се пристъпва към заличаване на ипотеката. Съответно рефинансиращата банка ще остане единствен заложен кредитор, в чиято полза има вписана ипотека.

 

Процесът е дълъг и отнема известно време. Всяко едно действие е обвързано с конкретни срокове.

По всички въпроси ще Ви консултираме напълно безплатно след като подадете запитване в сайта ни. Заявете консултация и ще обсъдим възможностите за финансиране и получаване на най-изгодни условия.

 

 

Най-изгодните ипотечни оферти

 

Виж сравнение на кредитните оферти и заяви онлайн

Лесно сравнение и избор на кредит. Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

Кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит:

 

 

Сравнение на условията по потребителските кредити:

 

 

Заяви получаване на бърз заем:

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит