Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Потребителски кредит без трудов договор

Отпускане на потребителски кредит без сключен трудов договор

 

Възможно ли е да бъде отпуснат потребителски кредит без сключен трудов договор?

Напълно възможно е да се разреши кредит без трудов договор, защото това не е задължително и единствено условие. Много кредитни компании имат облекчени условия за отпускане на потребителските кредити. Също така и банките предлагат различни кредитни продукти, при които не е задължително наличие на трудов договор.

 

 

 

Как да изтеглите кредит без трудов договор?

 

Вариантите да получите заем са:

  • Теглене на бърз потребителски кредит – не се изисква представяне на документи доказващи доходите и няма изисквания за наличие на трудов или друг вид договор.
  • Потребителски кредит от банка

 

 

Ако може да докажете доходите си по един от следните начини не е нужно задължително да работите по трудови правоотношения:

  • Получавате хонорари – необходимо е да се представи договор, по който се изпълняват определени дейности и данъчна декларация;
  • Наем – представя се документ за собственост на имота отдаван под наем, данъчна декларация и договор за наем;
  • Доходи по сключени граждански договори – доказват се с данъчна декларация. Някои от банките може да изискат и самите граждански договори;
  • Получаване на пенсия – доказва се с документ от НОИ или извлечение от банкова сметка, от което да е видно получаването на пенсията.

 

Възможностите са различни и отпускането на потребителски кредит зависи не само от това как кредитоискателят ще докаже доходите си. Съществен въпрос е какъв е размера на кредита, който се иска, за какъв срок ще бъде отпуснат, какво ще обезпечава кредита, каква е кредитната задлъжнялост и други детайли, които трябва да бъдат анализирани. След оценка на всички фактори може да се вземе решение дали да бъде отпуснат исканият заем.

 

Какви са допълнителните изисквания за отпускане на потребителски кредит?

 

Освен доказването на доходите е необходимо кредитоискателят да отговаря и на определени други условия, които банките проверяват преди да отпуснат кредита.

  • Наличие на чиста кредитна история – задължително условие е кредитите да бъдат погасявани редовно без закъснения;
  • Приемлива задлъжнялост – всяка една кредитна компания има точно определен процент на задлъжнялост, който не бива да се надвишава. В случай, че при калкулациите преди отпускане на кредит се окаже, че този процент е твърде висок, то исканият кредит ще бъде отказан.

 

Възможно е по кредита да бъде потърсен и поръчител. В случай, че има наличие на по-висок риск при отпускане на кредита, то ще бъде поставено условие за предоставяне на поръчител. Това е важен момент, който следва да предвидите, тъй като осигуряването на гарант може да се окаже трудно за изпълнение. Ако не може да намерите поръчител и сте изминали пътя до одобрението, то ще сте изгубили време и пари и няма да получите желания кредит.

 

Не прибързвайте! Проверете всички изисквания и условия по отпускането на потребителски кредит, когато не работите по трудов договор. Заявете безплатна консултация и ще обсъдим искането ви и възможностите за получаване на изгоден потребителски кредит.

 

Безплатна професионална консултация

 

Информация за потребителските кредити за рефинансиране:

 

Кои са най-ниските лихвите за потребителски заеми - вижте сравнение: