Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Потребителски кредит без поръчител

Отпускане на кредит без поръчител

 

Искате да изтеглите потребителски кредит, но не може да осигурите поръчител? Възможно ли е да бъде отпуснат кредит без поръчител и при какви условия?

 

 

 

Възможностите за отпускане на кредит са от банка или небанкова институция за бързи кредити. Банките имат различни кредитни продукти по отношение на потребителското кредитиране. Станаха гъвкави и разработват продукти, които са напълно достъпни и с изпълними изисквания към потребителите. Най-общо може да кажем, че потребителските кредити са с превод на месечно възнаграждение по сметка в банката или без превод.

 

Когато по някаква причина не може да се извърши превод на заплатата по сметка, банката търси друг вид обезпечение. Най-често това е поръчителството. Лесен вариант за банката, но трудно изпълним за кредитоискателя, тъй като освен, че трябва да намери лице, което да се включи в договора за кредит, трябва да отговаря и на изискванията на банката.

 

Вижте и сравнете всички кредити >>>

 

В кои случаи не се изисква поръчител?

 

  • При превод на работна заплата - ако месечното възнаграждение на кредитополучателя се превежда по сметка, изискването за поръчител отпада.
  • Превод на наем или хонорар – вписване на залог върху постъпленията от наеми или хонорари;
  • Финансово обезпечение – наличие на депозит в банката. Сума от депозита или целият депозит може да бъде блокирана по сметка с цел обезпечаване на кредита;
  • Лоялен клиент – възможно е банката да има програма за лоялни клиенти, при която се отпуска кредит без да е необходимо обезпечение. Подобни програми, обаче обикновено са с конкретни параметри – предварително определен размер кредит и срок, което може да не е достатъчно като сума за кредитоискателя.

 

При какви условия може да се отпусне кредит без поръчител?

 

В някои случаи независимо, че работната заплата се превежда по сметка в банката е възможно да бъде потърсен и поръчител. Ако банката сметне, че е при отпускане на кредит има допълнителни рискове, твърде възможно е да постави условие за поръчителство или да откаже кредита.

 

Ако не може да осигурите поръчител по кредита задължително преди да подадете документи обсъдете дали е възможно да бъде поставено подобно условие. Дори и да има минимална вероятност да ви изискат поръчител по-добре е да се насочите към друг вариант.

 

За своите клиенти банките имат и специални програми за отпускане на потребителски кредити. Освен това, ако сте служител на фирма, която е на обслужване в банката, то също ще може да се възползвате от определени облекчения, включително и възможност да ползвате финансиране без поръчител.

 

Варианти за получаване на кредит без поръчител има. Също така, ако бъде поставено условие за поръчител също може да се водят преговори със съответната банка за изключение. Всичко е въпрос на договорености. Все пак, за да не разчитате на изключения е добре предварително да са уточнени всички възможни рискове. Отправете запитване в сайта ни и ще обсъдим възможностите за кредитиране без изискване за поръчител. Ще ви помогнем в избора на най-добрата оферта.

 

Безплатна професионална консултация

 

Информация за потребителските кредити за рефинансиране:

 

Кои са най-ниските лихвите за потребителски заеми - вижте сравнение: