Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Покупка на жилище „на зелено“

Покупка на жилище „на зелено“ - какво трябва да знаем?

 

Искате да купите жилище „на зелено“ с ипотечен кредит? Покупката на жилище е значителна инвестиция и трябва да бъде обмислена добре. А, когато става въпрос за придобиване на жилище „на зелено“, тогава трябва да бъдете още по-внимателни. За да сте сигурни и спокойни, че ще предприемете правилната стъпка, трябва да обърнете внимание на няколко важни момента:

 • Проучване на инвеститора и строителя на обекта – задължително потърсете информация, както за инвеститора, така и за строителя. Проверете фирмите в търговския регистър и съберете допълнителна информация от интернет и от ползватели на услугите им. Добре ще бъде да имате информация по отношение на изпълнението на строителството, спазване на сроковете и получаване на съответните разрешителни. Потърсете други обекти, които са завършени, тъй като това ще бъде реална информация, която ще Ви послужи показателно;
 • Проверка на имота – задължително изискайте справка за наличие на тежести върху имота. Трябва да сте наясно как се извършва строителството – с кредит като е ипотекирана земята или финансирането на строежа се извършва по друг начин. Ако е налична ипотека на земята, то трябва да обсъдите въпроса с банката, която ще Ви кредитира;
 • Договаряне на условия с продавача – договорете не само цената на имота, но и сроковете за плащане, начин на плащане, както и срокове за завършване на обекта. Опитайте се да договорите по-голяма част от плащането да бъде след получаване на Акт 16. За Ваша сигурност е за предпочитане подобен вариант на разплащане, въпреки че е трудно постижимо. Все пак положете усилия да сключите изгоден и за двете страни предварителен договор;
 • Какъв е реалният срок за получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация – трябва да сте наясно от самото начало кога се очаква да бъде завършен обектът и кога ще бъдат получени всички разрешителни.
 • Подписване на предварителен договор за покупко-продажба – потърсете проект на договора и се запознайте обстойно с клаузите. Обсъдете неприемливите за Вас клаузи и потърсете възможност за промяната им. Особено важна е частта с неустойките. Обърнете внимание на санкциите при неизпълнение на задължения от страна на продавача;
 • Прехвърляне на собствеността – трябва да договорите на кой етап се прехвърля собствеността и при какви условия.;
 • Изповядване на сделката – уточнете плащането на нотариалните такси за чия сметка е. Местният данък и такса за вписване на ипотека е дължима от кредитополучателя и собственик на имота, но таксите по прехвърлянето може да ги разделите с продавача. Имайте предвид, че тези такси не са малки по размер и ако трябва да ги платите изцяло ще Ви натоварят бюджета допълнително.

Когато договаряте покупка „на зелено“ бъдете изключително внимателни за всички детайли по сделката. Не рискувайте и не прибързвайте, а договорете приемливи условия, гарантиращи Вашата сигурност при покупката.

По всички въпроси свързани с покупка „на зелено“ с ипотечен кредит ще Ви консултираме напълно безплатно. Заявете онлайн консултация с нас и ще Ви помогнем да избегнете всички рискове при придобиване на имот в процес на изграждане.

 

 

 

Какви документи са необходими за покупка на жилище „на зелено“?

 

 • Документи, доказващи доходите – в зависимост от това каква е Вашата заетост трябва да представите трудов договор и бележка за дохода от работодателя. Ако работите по граждански договор трябва да представите данъчна декларация. При наеми или хонорари също се представя данъчната декларация и съответните договори. Всяка банка има конкретни изисквания за доказване на доходите, така че когато изберете банка ще уточните и какви документи са необходими;
 • Трябва да удостоверите семейното си положение – документ за сключен граждански брак в случай, че сте семейни. За несемейните се изисква удостоверение за гражданско състояние от съответната служба към общината и при развод се представя решението на съда за развода;
 • Удостоверение по чл. 87 за липса на данъчни задължения. Издава се от НАП и трябва да уточните с банката на кой етап трябва да го представите, тъй като има определен срок на валидност;
 • Всички документи за имота – изисква се строителната документация. За да сте сигурни, че не пропускате документ най-добрият вариант е да потърсите от строителя целият комплект строителни книжа.
 • Удостоверение за тежести – за Ваша сигурност и спокойствие може да изискате справка от имотния регистър, за да сте наясно има ли и какви са тежестите върху имота.

В процеса на разглеждане на искането за кредит твърде вероятно е да се породи необходимост от набавяне на допълнителни документи.

При покупка на имот „на зелено“ има много особености, на които трябва да обърнете внимание. Отправете запитване към нас и ние ще Ви помогнем в избор на оферта за финансиране, както и ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с придобиването на имота.

 

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит:

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит