Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Обединяване на кредити с лошо ЦКР

Обединяване на кредити при влошено ЦКР

 

Имате просрочия по кредитите, които ползвате и търсите вариант да ги обедините с цел плащане но по-ниски месечни вноски? Това е и точното решение, ако сте в подобна ситуация. Много важно условие е задълженията да бъдат редовно обслужвани. Ако има наличие на просрочия трябва да се изяснят няколко детайла:

  • какво по размер е просрочието;
  • какъв е броят на дните просрочие;

 

 

Ако става въпрос за просрочие, което е повече от 30 дни и за сума над 300 лв., тогава ще срещнете затруднение при договаряне с банките. В случай, че има реална обяснима и приемлива причина за допускането на подобно просрочие, то може да се постигне добро решение с банката. При разглеждане на кредити с наличие на подобни просрочия имайте предвид, че банката ще финансира по изключение и ще бъдат поставени допълнителни условия. Целта е банката да се защити от евентуални бъдещи просрочия и рискове. Стриктно ще следи погасяването и ще постави обвързващи условия.

 

Така, че все пак трябва добре да обмислите предложение за обединяване на кредитите, тъй като не трябва да се цели единствено получаване на нов кредит. Ефект ще се постигне, ако договорите цялостни приемливи условия за кредитиране.

 

Какви са условията за обединяване на лоши кредити?

 

Трябва да се направи разграничение между лоши кредити и кредити с лошо ЦКР. Ако има налично просрочие, което текущо и както казахме обяснимо ситуацията е коренно различна от това да е налице лош кредит. Все пак, когато става въпрос за подобни кредити и в случай на одобрение на обединяването им, ще бъдат поставени условия от банката кредитор. Такива условия могат да бъдат:

  • осигуряване на поръчител – той трябва да отговаря на всички изисквания на банката по отношение на доход, кредитоспособност и кредитна история;
  • блокиране на месечни вноски по сметката – блокират се между 2 и 3 месечни погасителни вноски с цел погасяване в случай на закъснение;
  • условие за ипотека на недвижим имот – иска се при по-голям риск по сделката;
  • частично финансиране в случай на необходимост от свободни средства – първоначално се отпуска сума единствено за обединяване на текущите кредити, а в последствие може да се ползва и одобрената сума като свободни средства за текущи нужди.

Банката може да постави няколко условия, ако счита, че риска по сделката ще е голям.

 

Кредит за обединяване на лоши кредити – възможности

 

Може да преговаряте с обслужващата си банка за възможността за отпускане на кредит, с който да обедините няколко лоши кредита. Това всъщност е и най-постижим и работим вариант, тъй като ако отправите запитване към друга банка по-вероятно е да получите директен отказ. Обслужващата ви банка има интерес да връщате кредитите си редовно без да закъснявате. Затова е възможно и да ви финансира, което ще е вид преструктуриране на дълг.

 

Независимо как се нарича подобна процедура за вас е важно да постигнете условия, при които няма да допускате просрочия. Имайте предвид, че при едно подобно одобрение на кредит за обединяване на лоши кредити следва да сте много стриктни и да спазвате и изпълнявате всички условия. Тази възможност най-вероятно ще е единствената, тъй като в случай, че отново се допуснат закъснения банката ще предприеме по-сериозни стъпки и няма да даде никаква възможност за връщане на дълга в редовност.

 

Преди да подпишете помислете върху условията и възможността да ги спазвате. Веднъж договорено финансиране с подходящи условия въобще не е за пренебрегване като изход от подобна трудна ситуация.

 

Безплатна консултация за рефинансиране

 

Виж сравнение на кредитните оферти и заяви онлайн:

Сравнение на условията на ипотечните кредити във всички банки:

 

Заяви най-изгодната оферта онлайн

Лесно сравнение и избор на кредит. Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

Полезни кредитни калкулатори