Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Калкулатор ипотека

Кредитен калкулатор за изчисление на разходи по ипотека

 

Какви ще бъдат разходите при изповядване на сделката и вписване на ипотеката? Това е съществен въпрос, тъй като сумата на таксите няма да е никак малка. Трябва предварително да сте подготвени, за да може да осигурите дължимите такси.

 

Може да ползвате калкулатор за нотариални такси или да потърсите информация от нотариуса, при който ще се изповядва сделката. Ако ползвате калкулатор за ипотека ще получите ориентировъчна информация. Сумата, която ще се калкулира за плащане няма да бъде съвсем точна, но пък ще Ви даде ориентира, от който имате нужда. Напълно точно за конкретната сума ще получите информация от нотариуса.

 

Размера на таксите има значение дали ще се впише договорна или законна ипотека. Друг важен фактор е материалният интерес. Информация за вида на ипотеката и сумата на материалния интерес ще ви даде банката.

 

 

 

Калкулатор за договорна ипотека

 

В случай, че ползвате ипотечен кредит за текущи нужди или т. нар. нецелеви кредит, то ще бъде вписана договорна ипотека. Може да направите съответните изчисления за договорна ипотека. Разликата е в нотариалните такси, държавните такси за вписване са идентични.

 

Калкулатор за законна ипотека

 

Когато се извършва покупко-продажба на имот и се вписва ипотека, то става въпрос за законна ипотека. Въпреки това, най-сигурният начин е да уточните с банката какъв вид ипотека ще бъде вписана по вашия кредит. Дължимите нотариални такси са по-ниски при законна ипотека в сравнение с таксите при договорна.

 

При покупко-продажба на имот трябва да имате предвид и дължимия местен данък. В част от калкулаторите се калкулира местен данък. Ако не е калкулиран, то трябва да се информирате за размера му, тъй като в различните общини е различен процент от покупната стойност на имота. Данъка се заплаща след придобиването на имота, но въпреки това трябва да го калкулирате, когато правите изчисления на всички такси.

Ако в процеса на разглеждане на кредита по различни причини се наложи вида на ипотеката да претърпи промяна поради структурирането на кредита по друг начин, то задължително трябва да направите преизчисление на таксите.

 

За да сте сигурни, че ще изберете най-изгодната оферта за ипотечен кредит подайте запитване в сайта ни. Ние ще ви представим предложенията на всички банки, ще направим сравнение на всички параметри и по този начин ще вземете информирано решение. Без скрити такси и условия. Освен това, ще ползвате и нашите безплатни консултации по всички въпроси свързани с ипотечните кредити.

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит:

 

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит