Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит за държавни служители

Кои са най-изгодните ипотечни кредити за държавни служители?

 

Проучвате възможностите за изгоден ипотечен кредит за държавни служители? Ще видите различни оферти и предложения. Важно е да направите информиран избор на оферта и банка. Това може да стане, ако сравните идентични параметри. Също така са важни и какви са изискванията на банките към кредитополучателите, т. е. трябва да направите задълбочено проучване.

 

За да спестите време, ние ще го направим за Вас като подадете запитване в кредитния ни портал. Ще направим сравнение на офертите между всички банки и ще обсъдим възможностите за финансиране. Заедно с вас ще изберем най-доброто предложение. Само по този начин може да определим коя оферта е най-изгодна и ще сте сигурни в избора си.

 

 

 

Жилищни кредити за държавни служители

 

Както обслужващата ви банка, така и другите банки имат конкретно насочени оферти за държавни служители – служители на МВР, на отделните министерства, областни управи, общини, Здравна каса, различните регионални инспекции и други. Така, че когато искате да изтеглите жилищен кредит не е достатъчно само да видите предложението на банката, в която получавате заплатата си. Потърсете конкретна оферта, за да може да я сравните с офертите на другите банки. Когато разглеждате предложенията обърнете внимание на:

  • Лихва – как е формирана и при какви обстоятелства ще се промени. Също така има ли лихвен буфер, на който да разчитате при промяна на референтния лихвен процент на банката;
  • Такси – какъв е размера на такса обработка и анализ, годишна такса, такса за предоговаряне, такса ангажимент и такса за усвояване;
  • Процент финансиране – каква част от покупката на жилището ще финансира банката и какво е вашето самоучастие;
  • Обезпечение – необходимо ли е допълнително обезпечение под формата на поръчителство, блокирани парични средства, ипотека на друг имот и други;
  • Кредитоспособност – какво е изискването за съотношението дълг/доход и има ли изискване за минимален остатък за член от семейството;
  • Срок на кредита и възраст на кредитополучателя – важен е както максималният срок на кредита, така и ограничението по отношение на възрастта, защото банката ще определи срока в зависимост от това на каква възраст ще сте при изтичане на кредита. При различните банки възрастовата граница е различна.

 

Всичко това е от изключително значение, когато вземате решение за това към коя банка да се насочите. Трябва ви подробна информация, за да може да прецените до колко предлаганите оферти са преференциални и изгодни за вас. Може да Ви бъдат представяни като преференциални, но това дали са изгодни може да покаже само сравнение и анализ на отделните параметри.

 

Всичко това ще направим ние за вас. Ще ви представим сравнителен анализ на предложенията на банките и ще може да изберете най-доброто.

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит:

 

 

Сравнение на условията по потребителските кредити:

 

 

Заяви получаване на бърз заем:

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит