Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Договор за потребителски кредит

Подписване на договор за кредит

 

Исканият потребителски заем е разрешен и предстои да подпишете договор за кредит? Имате въпроси и притеснения и се колебаете как да постъпите?

На първо място преди да подпишете задължително прочетете подробно условията и обсъдете неясните точки от договора. За тази цел е необходимо да получите проект на договора за кредит.

 

 

 

Важни особености в договора за кредит

 

Обърнете по-голямо внимание на текстовете в договора касаещи:

  • Формирането на лихвения процент – важен е начина на изписване, как се формира и при какви условия ще претърпи промяна;
  • Има ли промоционален период по отношение на лихвата, след който тя ще се промени;
  • Какви са таксите и кога са дължими – важно е да знаете има ли годишни такси по кредита или само първоначални. При наличие на годишни такси, следва да се уточни кога се начисляват;
  • Имате ли задължение за сключване на застраховка Живот, при каква застрахователна сума и за какви рискове;
  • Разгледайте детайлно погасителната схема. Често пъти първата погасителна вноска не е съобразена с момента на усвояване на кредита. Твърде вероятно в подобни случаи е непосредствено след усвояване да е необходимо да направите и първо погасяване, което е възможно да ви затрудни.
  • Санкции по договора – прочетете внимателно има ли условия при неизпълнение, на които ще бъдете санкционирани. Най-често прилаганите санкции са увеличаване на лихвения процент.

 

Оформяне и сключване на договор за кредит

 

След като сте прочели проекта на договора и в случай, че нямате забележки, то може да подпишете като с подписа си приемате всички клаузи и условия. След подписването се учредява обезпечението по кредита и се допуска усвояване на средства.

 

Ако, обаче има неточни според вас условия или неясно изписани, то следва да коментирате с банката възможността за корекция. Много е важно кое условие ви притеснява. Ако е условие изискващо последващо одобрение, за да бъде променено, то ще е необходимо допълнително време за това. В подобни случай кредитният специалист трябва да потърси одобрение на исканата промяна.

 

В крайна сметка най-важно е да получите кредит при условия, които са приемливи изцяло за вас. Не бива да подписвате договора дори и при най-малките съмнения, че е възможно да не отговорите на конкретно условие. По-добре потърсете промяна на конкретното условие с риск да се забави разрешаването на кредита, отколкото да влошите взаимоотношенията си още в самото начало.

 

За да избегнете загуба на време и дълъг процес по одобрение, предварително разгледайте условията, при които се отпускат кредитите. Изберете най-изгодната оферта и заявете кредита онлайн. Така ще спестите време, нерви и пари и ще получите желания заем.

 

Безплатна професионална консултация

 

Информация за потребителските кредити за рефинансиране:

 

Кои са най-ниските лихвите за потребителски заеми - вижте сравнение: