Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Договор за кредитна карта

Договор за кредитна карта – особености

 

Имате одобрен кредитен лимит и предстои да подпишете договор с банката? За какво да внимавате преди да подпишете?

 

 

Задължително сверете всички параметри в договора с одобрението, което сте получили. Най-добрият вариант е да изискате одобрените условия в писмен вид, за да може да направите сравнението.

  • Лихва – какъв лихвен процент е одобрен, както и на каква база се изчислява – месечна или годишна? Трябва ясно да е описано, за да може да направите изчисления на оскъпяването;
  • Такси – сравнете оферираните такси с тези описани в договора. Ако картата е издадена през промоционален период без такси, то трябва да е описано в договора. В противен случай ще бъдат начислявани от банката и съответно ще ги дължите;
  • Гратисен период – всяка банка има фиксиран брой дни гратис за плащане на лихви при плащане на ПОС и в интернет. Определеният брой дни също трябва да фигурира в договора;
  • Лимит – каква е сумата на лимита и с какъв срок на валидност е.

 

Какво е важно да знаете?

 

Освен основните параметри по договора трябва да сте уточнили предварително с банката:

  • До кога е валиден кредитния лимит?
  • Какъв е начина на погасяване на текущите задължения по картата?

 

И двата въпроса са изключително важни. Трябва да сте наясно до кога може да ползвате лимита и какви са условията да бъде подновен. Също така ваше задължение ли е да следите съответния срок на валидност или ще бъдете предварително уведомени. Това е съществено, тъй като може да се окаже в най-неподходящия момент, че трябва да възстановите ползваната сума от картата, а да нямате готовност.

 

Другият много съществен въпрос е на коя дата трябва да правите месечното погасяване по картата. Също така, каква е минималната вноска, която задължително е необходимо да бъде погасявана в случай, че сте ползвали средства от лимита.

 

Прекратяване на договор за кредитна карта – условия

 

Договорът за кредитен лимит може да бъде прекратен и преди изтичане на срока му. По искане на кредитополучателя и след подадена молба може да бъде прекратен. Ако има ползвана сума от лимита, същата следва да се погаси, след което банката ще предприеме съответните действия за закриване.

 

След подаване на молба за прекратяване на договора, картата се блокира, пластиката остава в банката и следва да се изчака 45 дневен период, след изтичането на който ще бъде закрита и картата. Този период е необходим, за да бъдат осчетоводени евентуални международни плащания, които са извършени с картата. Това е стандартна процедура, която се спазва от всички банки. Ако ви е необходим документ доказващ закриването на картата и не може да изчакате 45 дни до закриването, може да ползвате искането за закриване с нанесен от банката входящ номер. След изтичане на определения срок банката ще може да издаде и официално удостоверение за погасен лимит и закрита кредитна карта.

 

Най-изгодните кредитни карти

 

Вижте още: