Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

БЯЛА КАРТА - международна кредитна карта

БЯЛА КАРТА - международна кредитна карта
Организация: Бяла Карта
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума100
Максимална сума3000
Срок на кредита
Минимален срок3 месеца (опция за предсрочно прекратяване)
Максимален срокСрок на договора: сключва се за неопределен срок.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеСкоростно одобрение
Време за получаване на суматаДо 5 дни след одобрение
Как получавате суматаДоставя се с куриер и може да се ползва
Пояснения
ПоясненияКандидатствай онлайн и очаквай обаждане.
Покритие на цялата страна без посещение.
Картата се доставя с куриер до адрес на територията на Р. България.
Сумата се тегли на банкомат без такси на територията на Р. България.
Лихви и такси
Такса за кандидатстванеБез такса
Отстъпки и промоции
Информация за одобрение
Поръчители и обезпечение
Пояснения на условиятаВъзможност за одобрение без трудов договор, безработни с други доходи, вкл. майчинство, заплата без договор, обезщетение за безработица, наеми, ренти и др.
Навършени 21 г.
Информация за погасяване
Как се погасяваОфис на Пощенска банка
Офис на FastPay
Офис на CrediTour
Превод от всяка банка
Онлайн превод по сметка
Предимства
ПредимстваОнлайн кандидатстване.
Безплатна доставка с куриер на територията на Р. България.
Без такси за издаване, обслужване и теглене от банкомат на територията на Р България.
Не се дължи нищо, ако не се ползва.
Възможност за ползване извън страната.
ЗАЯВИ Сравни

Срок за погасяване съгласно сключен договор за неопределен период от време (над 3 месеца). За международна револвираща кредитна карта Бяла Карта VISA Classic ГПР* е в размер на 45,90 %. Фиксиран годишен лихвен процент в размер на 43.2 %. Месечен лихвен процент е 3,6 %. Ако Потребителят усвои 1000 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лв) на първо число на месеца и плати до 02-ро число на следващия месец цялото си задължение в размер на 1000 лв., то той ще заплати обща сума в размер на 1036 лева. В примерът се приема, че месецът, в който Потребителят е усвоил задължението си има 30 календарни дни.

*При изчисление на ГПР са взети предвид следните допускания:

Потребителят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете на Договора;

Пълният размер на кредита е усвоен от Потребителя незабавно;

Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на главницата и съгласно клаузите, предвидени в договора за кредит.