Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Стандартен ипотечен кредит в лева | УниКредит Булбанк | За покупка на жилище, строителство, рефинансиране | С доход над 2600 лв.

Стандартен ипотечен кредит в лева | УниКредит Булбанк | За покупка на жилище, строителство, рефинансиране | С доход над 2600 лв.
Организация: УниКредит Булбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума977915 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеБърз отговор след представяне на пълния комплект от документи.
Необходимите документи за изготвяне на становище по кредита са предварително комуникирани с кредитополучателя.
Пояснения
ПоясненияЗадължително условие на банката е кредитоискателят да работи по трудови правоотношения.
Документално доказан нетен доход над 2600 лв.
Ангажимент за превод на работна заплата от страна на работодателя.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище - апартамент.
За ремонт или строителни и довършителни работи.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен периодБанката допуска гратисен период, както следва:
- до 12 месеца за главницата;
- до 6 месеца за лихвата.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
ЛихваПроменлива лихва формирана от осреднен депозитен индекс и надбавка - 2.59%.
Вид лихваЛихвеният процент е плаващ за целия срок на кредита.
Еднократни такси за кредитаТакса за разглеждане на искане за кредит - 0.30%
Таксата се начислява върху размера на кредита и се дължи след получаване на окончателно решение.
Месечни и годишни такси за кредита3.99 лв. месечна такса
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетТакса за поддържане на разплащателна сметка - 2.50 лв.
Такса за предсрочно погасяванеТакса за предсрочно погасяване се дължи единствено през първата година от срока на кредита.
Таксата е в размер на 1% и се начислява върху погасяваната сума.
Такса за предоговаряне / промянаПри отправено искане за предоговаряне на ценовите условия се дължи такса от 1% върху остатъка от кредита.
При искане за промяна на неценови параметри - 0.20%.
Таксата се заплаща при подписване на анекс за промените по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоБанката възлага изготвяне на експертна оценка на имота, който ще бъде обезпечение по кредита.
Оценката се изготвя от лицензиран оценител избран от клиента.
Такса за изготвяне на оценка 120 лв.
Други таксиПоръчай безплатна консултация за уточняване на всички подробности и такси.
Коментар за лихвите и такситеПри консултация ще бъде обсъдено ценообразуването и лихвените условия.
Отстъпки и промоцииПо кредита е възможно да бъдат договорени допълнителни отстъпки спрямо индивидуалния рисков профил на клиента.
Застраховки
Информация за застрахованеЗадължителни застраховки.
Допълнителна информация за застраховките и сравнение на условията при провеждане на консултация.
Застраховка ЖивотЗастраховка Кредитна протекция с месечна премия 0.0343%, начислявана върху размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗастрахователна премия от 0.1100%, начислявана върху остатъка от кредита.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Банката допуска висок процент на кредитоспособност - дълг/доход 70%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)Максималната сума на кредита е 80% от пазарната оценка, изготвена от експерт оценител.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит и приложение към него - бланки на банката.
Документи за самоличност - лична карта или паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за доказване на дохода.
Потвърждение за превод на работна заплата по сметка в банката.
Договор за кредит - при рефинансиране.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР и количествено-стойностна сметка.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплатаС превод на работна заплата, потвърдено с документ от работодателя (бланка на банката).
ПоръчителиНе се изискват поръчители.
Възможно е в процеса на одобрение на кредита да бъде поставено условие за привличане на поръчител/и.
ОбезпечениеПърва по ред ипотека на закупувания или на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) При изтичане срока на кредита, максималната възраст на кредитополучателя не трябва да бъде повече от 70 г., както за жените, така и за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продуктиОбсъждане на параметрите при безплатна консултация, която може да заявите още сега.
Пояснения на условиятаБезплатно професионално съдействие и коментар по всички възникнали въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване още сега.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране до 80%.
Гратисен период за главница и лихва.
Избор на погасителен план - с равни или с намаляващи месечни вноски.
Дълъг срок на погасяване - до 35 г.
Бързо одобрение.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 лв. със срок на погасяване 22 г. и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв., месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск – 0.3%, срок на кредита: 22 г., общи разходи по кредита за потребителя – 65 200.83 лв., лихвен процент – 6.00%, ГПР - 6.97 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 135 200.83 лв.