Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Стандартен ипотечен кредит в евро | УниКредит Булбанк | За закупуване на имот, строителство или рефинансиране | Срок 35 г.

Стандартен ипотечен кредит в евро | УниКредит Булбанк | За закупуване на имот, строителство или рефинансиране | Срок 35 г.
Организация: УниКредит Булбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума977915 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеПри представяне на пълния комплект от документи, банката се ангажира за бърз отговор.
Пояснения
ПоясненияИзискванията на банката към кредитоискателите са:
- да работят на постоянен трудов договор;
- нетен доход не по-малък от 300 лв. месечно;
- потвърждение от работодателя за превод на заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище.
За ремонт, строителни или довършителни работи.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен периодВъзможност за гратисен период:
- за главница до 12 месеца;
- за лихва до 6 месеца.
ВалутаEUR
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
ЛихваЛихва 5.10%.
Вид лихваПлаваща лихва, формирана от 3М EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредитаТакса за разглеждане на искане за кредит 0.30%.
Таксата се начислява върху размера на кредита.
Събира се след получаване на решение.
Месечни и годишни такси за кредитаПо кредита няма допълнителни годишни и месечни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетТакса за поддръжка на разплащателна сметка - 2.50 лв.
Такса за предсрочно погасяванеТакса за предсрочно погасяване се начислява само през първата година от действието на кредита и е в размер на 1% върху погасяваната сума.
Такса за предоговаряне / промянаВ случай на предоговаряне на условия по кредита през срока му на действие и по искане от страна на кредитополучателя, се заплаща такса от 1% върху остатъка.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоНеобходимо е изготвяне на пазарна оценка на имота, който ще служи за обезпечение по кредита.
Оценката се възлага от банката и се заплаща от кредитополучателя.
Такса за оценка - 120 лв.
Други таксиВсички параметри ще бъдат обсъдени при консултация.
Коментар за лихвите и такситеЛихви, такси и комисионни, както и възможността за договаряне на по-благоприятни условия ще бъдат обсъдени при заявяване на консултация.
Отстъпки и промоцииСлед обследване на кредитоискателя и оценка на рисковия профил е възможно да бъдат договорени допълнителни отстъпки.
Застраховки
Информация за застрахованеСключване на застраховки на имота и Живот е задължително условие.
Застраховка ЖивотМесечно върху размера на кредита се начислява застрахователна премия от 0.0343%.
Застраховката е Кредитна протекция и включва основните рискове.
Зacтpaxoвĸa ИмотГодишно върху остатъка от кредита се начислява застрахователна премия от 0.1100%.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Банката допуска кредитоспособност до 70%, т.е.
съотношението на месечната вноска по кредита към дохода да не надвишава 70%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)Размер на кредита не повече от 85% от пазарната стойност на имота, определена от независим експерт оценител.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит - формуляр на банката.
Лична карта или паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за дохода.
Потвърждение за превод на работна заплата.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР и количествено-стойностна сметка.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота от Агенция по вписванията.
Експертна оценка.
Превод на заплатаПревод на работна заплата, което се удостоверява с потвърждение от работодателя.
ПоръчителиПри одобрение на кредита е възможно да бъде изискано поръчителство по сделката.
Причините могат да бъдат висок риск, недостатъчност на обезпечението, необходимост от допълнителен гарант и др.
ОбезпечениеВписване на първа по ред ипотека в полза на банката върху закупувания или друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) За жените и за мъжете възрастта при изтичане на кредита не трябва да надвишава 70 г.
Условия за чуждестранни гражданиНяма опция кредитополучател да бъде чуждестранен гражданин.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за професионална консултация.
Пояснения на условиятаУсловия и параметри, както и всички възникнали въпроси ще бъдат обсъдени при безплатна професионална консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране до 85%.
Гратисен период по главница и лихва.
Дълъг срок на погасяване - до 35 г.
Възможност за избор на погасителен план - анюитет или с намаляващи вноски.
Бързо одобрение.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 BGN със срок на погасяване 22 години и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв, месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск – 0.3%, срок на кредита: 22 години, общи разходи по кредита за потребителя – 65 200.83 лв., лихвен процент – 6.00%, ГПР - 6.97 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 135 200.83 лв.