Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит за жилище в лева | Експресбанк | За покупка, строеж или рефинансиране | Фиксирана лихва за 10 г. | НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит за жилище в лева | Експресбанк | За покупка, строеж или рефинансиране | Фиксирана лихва за 10 г. | НЕАКТИВЕН
Организация: Експресбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума300000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок3 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеОпределя се от възможността за предоставяне на пълния комплект документи, необходими за стартиране на предложение за одобрение на кредит.
Пояснения
ПоясненияКредитоискателят да бъде работещ на постоянен трудов договор с възможност работодателят да превежда заплатата по сметка в банката или част от нея, която да покрива минимум 110% от месечната вноска по кредита.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище, включително на ведомствено/общинско жилище.
За строителство и ремонт.
За рефинансиране на кредит от друга банка.

Гратисен периодВъзможно е договаряне на гратисен период по главницата при кредит за строителство.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва4.49%
Вид лихва2.99 % фиксиран годишен лихвен процент за 24 месеца.
4.49 % фиксиран годишен лихвен процент за следващите 96 месеца
4.49 % променлив лихвен процент за кредити в лева за останалия срок.
Еднократни такси за кредитаТаксата за разглеждане на документи варира от 260 лв. до 580 лв. и се определя от сумата на кредита.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма допълнителни месечни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет1.79 лв. такса за разплащателна сметка.
Сметката е необходима за усвояване на суми от кредита и погасяване на месечните вноски.
Такса за предсрочно погасяванеНачислява се 1% върху погасяваната сума през първата година от срока на кредита и 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промянаПри отправяне на искане за предоговаряне на условия по действащ кредит, се начислява такса от 1.5% върху остатъка по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоЗа изготвяне на пазарна оценка на недвижимия имот се дължи такса от 110 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe
Други таксиПодай запитване за допълнителна информация.
Коментар за лихвите и такситеПри консултация ще бъдат обсъдени всички подробности относно ценообразуването и лихвените условия.
Отстъпки и промоцииВъзможно е договаряне на допълнителни отстъпки в зависимост от индивидуалните особености на сделката.
Застраховки
Информация за застрахованеРазходите за застраховки на недвижимия имот и Живот са за сметка на кредитополучателя.
Застраховка ЖивотЗастрахователната премия варира между 0.36% - 0.56% в зависимост от размера на кредита.
Премията се начислява върху остатъчния размер на кредита.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗастрахователна премия от 0.1000 %.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Кредитоспособност от 50% до 65%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)Максимален размер на кредита 85% от пазарната цена на имота предмет на сделката.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Документ доказващ доходите.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка от лицензиран оценител.
Превод на заплатаИзискване за превод на работна заплата или част от заплатата по сметка в банката.
ПоръчителиПо кредита не се изискват поръчители, но при оценка на риска е възможно да бъде поставено като условие да бъде привлечен поръчител.
ОбезпечениеВписване на първа по ред ипотека върху недвижимия имот.
При наличие на предходна ипотека е необходимо да се предприемат съответните действия за заличаване.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) При изтичане срока на кредита, възрастта на кредитополучателите не трябва да надвишава 70 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиВъзможни са изключения.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за коментиране на всички възникнали въпроси.
Пояснения на условиятаПодай запитване за информация по всички възникнали допълнителни въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване за консултация.
Предимства
ПредимстваФиксирана лихва за 10 г.
Висок процент на финансиране - 85%.
Възможност за избор на погасителен план.
ЗАЯВИ Сравни

ГПР – 5.00% за лева; Фиксиран лихвен процент за първите 24 месеца - 2.99% Фиксиран лихвен процент за следващите 96 месеца - 4.49% Променлив лихвен процент за останалия срок на кредита - 4.49% за лева; - Месечна вноска за промоционален период от 24 месеца - 334.28лв.; - Месечна вноска за останалия период – 396.21лв.; Брой месечни вноски – 360 месеца; Такса Одобрение – 380 лв.; Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.; Такса за оценка на имот 110 лв.; Държавна такса за вписване на ипотека 75лв; Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит: 6226.15 лв**.; Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит – 1347 лв.; Обща дължима сума – 143 641.70 лв.