Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в лева | Експресбанк | За покупка и строителство на имот | Финансиране до 85% | НЕАКТИВЕН

Жилищен ипотечен кредит в лева | Експресбанк | За покупка и строителство на имот | Финансиране до 85% | НЕАКТИВЕН
Организация: Експресбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума100000 лв.
Максимална сума300000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок3 г.
Максимален срок20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеОпределя се от възможността за предоставяне на пълния комплект документи необходими за разглеждане на искането за кредит.
Пояснения
ПоясненияКредита се отпуска на работещи по трудово правоотношение и със съгласие от работодателя за превод на работна заплата.
Задължително изискване е вписване на първа по ред ипотека върху имота предмет на обезпечение.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка и строителство на жилище.
Гратисен периодДопуска се гратисен период по главницата при кредит за строителство.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
ЛихваГодишна лихва от 2.99%.
Вид лихваПроменлива лихва формирана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредитаТаксата за разглеждане на кредита е в диапазона от 260 лв. до 580 лв., като размера зависи от сумата на кредита.
В случай на рефинансиране на кредит, такса за разглеждане на документи не се дължи.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма допълнителни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет4.90 лв. такса за обслужване на пакетна сметка Смарт, по която се усвоява и погасява кредита.
Такса за предсрочно погасяванеТакса за предсрочно погасяване се дължи до първата година от срока на кредита и е 1%, а след първата година е 0%.
Такса за предоговаряне / промянаПри желание от страна на кредитополучателя да предоговори условия по кредита в процеса на изплащането му, се събира такса от 1.5%.
Таксата се начислява върху остатъка от кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоЗа изготвяне на пазарна оценка на имота служещ за обезпечение се заплаща такса от 110 лв.
Други таксиКоментиране при консултация.
Коментар за лихвите и такситеОбсъждане на ценовите условия и възможностите за договаряне на индивидуални отстъпки при подаване на запитване за безплатна консултация.
Отстъпки и промоцииВъзможно е допълнително договаряне на ценови отстъпки.
Застраховки
Информация за застрахованеЗастраховки Имот и Живот са задължителни и се дължат от кредитополучателя.
Застраховка ЖивотВ диапазона от 0.36% до 0.56% в зависимост от размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот0.1000 % имуществена застраховка за целия срок на кредита и при покриване на задължителните рискове посочени от банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Съотношение дълг/доход от 50% до 65%, в зависимост от нетния доход на кредитополучателя.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)85%
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит.
Документи удостоверяващи самоличността.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Пазарна оценка.
Превод на заплатаС превод на месечното възнаграждение по сметка в банката.
ПоръчителиНе се изискват поръчители, но е възможно да бъде поставено като условие в процеса на оценка на кредитния риск.
ОбезпечениеИпотека на недвижим имот.
При кредити за строителство е възможно обезпечение да бъде имота в процес на изграждане при условие, че има издаден акт 14.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Възрастта на кредитополучателя при изтичане срока на кредита трябва да бъде не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиНе се предоставя на чуждестранни граждани.
Изисквания за други услуги или продуктиВсички допълнителни въпроси може да бъдат обсъдени при заявяване на консултация.
Пояснения на условиятаКоментиране на всички допълнителни условия и особености при консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодай запитване за професионално съдействие.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране - до 85%.
Преференциална лихва 2.99%.
Бърз отговор след подаване на искане за кредит.
ЗАЯВИ Сравни

Годишен процент на разходите (ГПР) – 3.73% за лева; Променлив лихвен процент - 2.99% за лева; Месечна вноска – 711.94 лв.; Брой месечни вноски – 180; Такса Одобрение – 380 лв.; Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.; Такса за оценка на имот - 110 лв.; Държавна такса за вписване на ипотека - 100 лв; Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит: 3 682.25 лв**.; Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит –863.84 лв.; Обща дължима сума – 129 925.043 лв.