Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Стандартен ипотечен кредит за жилище в лева | Алианц | За закупуване на жилище, СМР, ремонт или рефинансиране | Финансиране до 85%

Стандартен ипотечен кредит за жилище в лева | Алианц | За закупуване на жилище, СМР, ремонт или рефинансиране | Финансиране до 85%
Организация: Алианц
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Срокът за одобрение се определя от възможността за предоставяне на пълния комплект документи едновременно с входиране на искането за кредит.
Пояснения
Пояснения Изискване към кредитополучателите е да работят на трудов договор или получаващи доходи от упражняване на свободни професии.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца. Не се допуска, когато целта на кредита е рефинансиране.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Промоционална лихва - 3.40%.
Вид лихва Плаваща лихва формирана от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита За разглеждане на искане за кредит се заплаща 0.25% от размера на кредита.
Месечни и годишни такси за кредита Месечна такса за пакет Алианц Старт + 4.40 лв.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Откриване на сметка - 3 лв.
Такса за предсрочно погасяване Такса предсрочно погасяване се дължи в случай, че погасяването е през първата година от срока на кредита и е 1% върху погасяваната сума.
При погасяване след първата година, такса не се дължи.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на условия по кредита се дължи такса от 0.10%.
При предоговаряне на срока на кредита се начислява такса от 0.25%.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За изготвяне на пазарна оценка от лицензиран експерт оценител се заплаща такса от 120 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека - 35 лв.
И допълнителна такса от:
100 лв. - при сделки до 100 000 лв.
150 лв. - при сделки до 300 000 лв.
200 лв. - при сделки над 300 000 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация за обсъждане на таксите по сделката.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъдат обсъдени всички подробности относно лихвените условия.
Отстъпки и промоции Възможни са допълнителни ценови отстъпки в зависимост от особеностите на конкретната сделка.
Застраховки
Информация за застраховане Безплатна застраховка на имота и Живот.
Застраховка Живот Застрахователната премия по застраховката се заплаща от банката.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка, разхода за която се поема от банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максималният размер на кредита не може да надвишава 80% от пазарната стойност на обезпечението.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит и декларации - формуляри на банката.
Лична карта или паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Изисква се превод на доходите по сметка в банката или минимум 150% от размера на вноската по кредита.
Поръчители Кредитът може да бъде разрешен и без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис, кабинет.
Степен на завършеност на имота ползван за обезпечение - "груб строеж" (акт 14).
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  60 г. за жените и 63 г. за мъжете е изискването за максимална възраст на кредитополучателя при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Не се предлага за чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Условията са валидни при ползване на допълнителни услуги: дебитна карта, безплатна регистрация за интернет банкиране, SMS известяване.
Пояснения на условията Всички възникнали въпроси ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване още сега, за да се възползвате от промоционалните условия по кредита.
Предимства
Предимства Промоционален лихвен процент от 3.40%.
Висок процент на финансиране - до 85%.
Безплатни застраховка на имота и Живот.
ЗАЯВИ Сравни