Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Стандартен ипотечен кредит в лева | Алианц | За покупка, строеж, ремонт и рефинансиране | Без превод на заплата

Стандартен ипотечен кредит в лева | Алианц | За покупка, строеж, ремонт и рефинансиране | Без превод на заплата
Организация: Алианц
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор след представяне на всички необходими документи за стартиране разглеждане на искането.
Пояснения
Пояснения Основно изискване към кредитополучателите е да работят на трудов договор или да упражняват свободна професия.
Документално доказване на доходите.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ за довършителни работи.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Не се разрешава гратисен период.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Промоционална лихва от 3.80%.
Вид лихва Променлив лихвен процент
(РЛП + надбавка).
Еднократни такси за кредита Такса за проучване и разглеждане на искането за кредит - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Ползване на пакет 4.40 лв. месечно.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Откриване на разплащателна сметка, по която ще се усвоява и погасява кредита - 4.40 лв.
Такса за предсрочно погасяване Комисион за предсрочно погасяване се дължи през първата година от срока на кредита - 1%.
След изтичане на първата година от кредита и в случай на предсрочно погасяване, същото се извършва без да се начислява такса.
Такса за предоговаряне / промяна При желание от страна на клиента срока по кредита да бъде преразгледан, се начислява такса върху остатъка от кредита 0.25%.
За корекция на други условия по договора се начислява такса 0.10%.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За оценка на имота, извършвана от независим експерт оценител се дължи такса от 120 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за ипотека (учредяване, подновяване или заличаване) - 35 лв.
И допълнителна такса от:
100 лв. - при сделки до 100 000 лв.
150 лв. - при сделки до 300 000 лв.
200 лв. - при сделки над 300 000 лв.
Други такси Таксите, начина на начисляване и възможностите за договаряне могат да бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите Лихвените нива могат да бъдат коментирани при заявяване на професионална консултация.
Отстъпки и промоции Възможни са опции за договаряне на допълнителни ценови отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителни застраховки, разходът за които се поема от банката.
Застраховка Живот Застраховка Живот за сметка на банката.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховка Имот за сметка на банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност до 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 80% от пазарната цена на имота, определена от независим експерт оценител, с който работи банката.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит и декларации - форма на банката.
Документи за самоличност - лична карта, паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Не е задължително работната заплата/дохода да се превежда по сметка в банката.
Поръчители Не се изискват поръчители, но при оценка на кредитния риск и с цел минимизиране на рискове по сделката е възможно да бъде поставено условие за осигуряване на поръчител.
Обезпечение Ипотека на недвижим имот в жилищна или административна сграда - апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис и др., като същите са задължително с акт 14.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Възрастта на кредитополучателите при изтичане на кредита не следва да бъде повече от 60 г. за жените и 63 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Няма опция кредитът да бъде предоставен на чуждестранни граждани.
Изисквания за други услуги или продукти
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие по възникнали въпроси във връзка с искания кредит.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 80%.
Без ангажимент за превод на доход по сметка в банката.
Безплатни застраховки за кредитополучателя.
ЗАЯВИ Сравни